วิธีใช้ภาษา python เรียกใช้งาน web service

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีใช้ภาษา python เรียกใช้งาน web service

วิธีใช้ภาษา python เรียกใช้งาน web service

by jirawoot » 26/07/2019 10:08 am

วิธีใช้ภาษา python เรียกใช้งาน web service
การเรียกใช้ web service นั้นจะต้องทำการทดสอบโดยใช้คำสั่ง cURL ทดสอบ แตถ้าในฝั่งของภาษา Python จะมี library ตัวหนึ่งที่ทำการทำการเรียกใช้ wed service นำมาใช้งานรูปแบบการทำการงานก็คือ ทำการ request ในฝั่ง client แล้วส่งไปยัง server แล้วทางฝั่ง server ก็ทำการ response สิ่งที่ client ได้ request มาส่งกลับให้ส่วนนี้ก็ทำงานในรูปแบบของ web service ในรูปแบบคำสั่งก็มีดังนี้

Code: Select all

import requests
r = requests.get(' [URL ของ web service] ')
ตัวอย่าง ผมทำ web service มาหนึ่งตัวก็คือ แปลงหน้าเว็บ HTML เป็นไฟล์ PDF จะทำการเรียกใช้โดยใช้คำสั่งดังนี้

Code: Select all

import requests
r = requests.get('http://127.0.0.1:5555/view/1/www.google.com', auth=('m090','m090'))
with open('htmltopdf.pdf', 'wb') as f:
    f.write(r.content)
print r
ผลการรันโปรแกรม
Selection_033.png
Selection_033.png (6.61 KiB) Viewed 687 times
และจะเห็นได้ว่ามีไฟล์ PDF ชื่อ htmltopdf ปรากฎขึ้นมา
Selection_032.png
Selection_032.png (7.38 KiB) Viewed 687 times
ในไฟล์ htmltopdf.pdf
Selection_034.png
ก็อันที่เรียบร้อย


อ้างอิง
https://2.python-requests.org/en/master/
https://pypi.org/project/requests/
https://www.pythonforbeginners.com/requests/using-requests-in-python

Top