ถามเกี่ยวกับ Visual C# กับ mySql คะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ถามเกี่ยวกับ Visual C# กับ mySql คะ

Re: ถามเกี่ยวกับ Visual C# กับ mySql คะ

by touleg » 10/10/2011 5:56 pm

การรับค่าจาก textbox ก็ไม่ยาก
ตัวอย่างการรับคำสั่ง query จาก textbox

Code: Select all

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string conStr = "SERVER=localhost;" + "DATABASE=spmall;" + "UID=root;" + "PASSWORD=ts00191083";
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection(conStr);
    conn.Open();
    string sql = textBox1.Text; //อ่านค่าจาก textbox ตรงนี้
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conn);
    MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(cmd);
    DataSet data = new DataSet();
    adapter.Fill(data, "emp");
    dataGridView1.DataSource = data.Tables["emp"];
    conn.Close();
}
 

Re: ถามเกี่ยวกับ Visual C# กับ mySql คะ

by touleg » 10/10/2011 5:52 pm

ในการอ่านค่ามา สามารถใช้ datagridview ในการแสดงค่าของฐานข้อมูลได้เช่น

Code: Select all

string conStr ="SERVER=localhost;" + "DATABASE=dbname;" + "UID=root;" + "PASSWORD=123456";
MySqlConnection conn = new MySqlConnection(conStr);
conn.Open();
string sql = "select * from employee";
MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql,conn);
MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(cmd);
DataSet data = new DataSet();
adapter.Fill(data, "emp");
dataGridView1.DataSource = data.Tables["emp"];
conn.Close();
 

Re: ถามเกี่ยวกับ Visual C# กับ mySql คะ

by touleg » 10/10/2011 5:49 pm

การทำงานก็ตามความต้องการเช่น หากต้องการให้ทำงานเมื่อกดปุ่ม submit ก็ให้ไปเขียนโค้ดทั้งหมดนี้ไว้ใน method Click ของ ปุ่มนั้น เช่น

Code: Select all

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //เขียนโค้ดทั้งหมดไว้ในนี้
}
 

Re: ถามเกี่ยวกับ Visual C# กับ mySql คะ

by touleg » 10/10/2011 5:36 pm

ก่อนอื่นติดตั้ง mysqlconnector
ดาวน์โหลด
http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/6.2.html

วิธีการติดตั้ง
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ ... ndows.html

1.ต่อไปสร้างโปรเจ็คขึ้นมา
2.ให้คลิกขวาที่ Solution Explorer ที่ชื่อของโปรเจ็คเรา แล้วเลือก Add reference.. เลือก MySql.Data
3. เรียกใช้งานโดย using MySql.Data.MySqlClient;

การติดต่อฐานข้อมูล
1. กำหนด Connection String ดังนี้

Code: Select all

string ConnectionString = "SERVER=ชื่อ Server ปกติใช้ localhost;" +
"DATABASE=ชื่อฐานข้อมูล;" +
"UID=username เข้าฐานข้อมูล;" +
"PASSWORD=รหัสผ่าน";
 
เชื่อมต่อฐานข้อมูล

Code: Select all

MySqlConnection connection = new MySqlConnection(ConnectionString);
connection.Open();
 
Query ข้อมูล

Code: Select all

string sql = "select * from emplopyee";
MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, connection);
 
ปิดการเชื่อมต่อ

Code: Select all

connection.Close();
 

ถามเกี่ยวกับ Visual C# กับ mySql คะ

by pinkychan » 10/10/2011 2:45 am

เขียนใน windows application คะ

คืออยากจะรู้ว่า ถ้าเราทำกล่องรับค่าจากuser แล้วจะเขียนยังไงให้มันเก็บเข้าไปใน database ได้อะคะ

คือ ที่เห็นมันก็มีแบบ คำสั่งแบบต้องรู้ค่าที่จะ INSECT เข้าไปนะคะ

ขอความช่วยเหลือด้วยคะ เร่งด่วนมาก T T

ขอขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยคะ (ไม่มีพื้นฐาน มีแต่เคยเขียนภาษาซีคะ)

Top