บันทึกตัวแปรเป็นชื่อไฟล์ลง database ไม่ได้

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: บันทึกตัวแปรเป็นชื่อไฟล์ลง database ไม่ได้

Re: บันทึกตัวแปรเป็นชื่อไฟล์ลง database ไม่ได้

by Patta741 » 18/11/2019 10:27 am

เป็นเหมือนกันเลยค่ะ :lol:

บันทึกตัวแปรเป็นชื่อไฟล์ลง database ไม่ได้

by teenproza7 » 28/05/2019 4:52 pm

ผมทำการเขียนโค้ดให้โปรแกรมเก็บชื่อไฟล์แล้วรันตามเลขไปเรื่อยๆ โดยใช้โค้ด

Code: Select all

sql = "SELECT * FROM genpdf ORDER BY fileid DESC"
        cur.execute(sql)
        con.commit()
        new_row_id = cur.fetchone()[0]

        field_rml_name = str(new_row_id) + '.rml'
        f = open(field_rml_name, 'w')
        f.write(code)
        f.close()
        
        
        
เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์ให้เสร็จ ดังรูป
Image

แต่ในฐานข้อมูลนั้นไม่ได้มีการเก็บชื่อไฟล์ไว้

Image

แต่เมื่อผม เพิ่มโค้ด เพื่อเก็บชื่อไฟล์
sql = "insert into genpdf (r_name) values ('%s') " % (field_rml_name, new_row_id)
cur.execute(sql)

ทำให้เกิด error

TypeError: The view function did not return a valid response. The function either returned None or ended without a return statement.


เมื่อเปลี่ยน sql จาก insert เป็น update สามารถบันทึกชื่อไฟล์ได้ แต่ในฐานข้อมูลไม่เจอชื่อไฟล์

code

Code: Select all

        sql = "UPDATE genpdf SET r_name = '%s' WHERE fileid = '%s' " % (field_rml_name, new_row_id)
        cur.execute(sql)
รูปหน้า show

Image

ข้อมูลใน database

Image

มีวิธีแก้ยังไงครับ

Top