ถาม jQuery jQuery.get() กับ jQuery.post() ใน ajax

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ถาม jQuery jQuery.get() กับ jQuery.post() ใน ajax

Re: jQuery.get() กับ jQuery.post() ใน ajax

by mindphp » 18/06/2014 2:37 pm

รูปแบบเต็มๆ $.get และ $.post() เป็นฟังก์ชั่น หนึ่งของ $.Ajax หรือเรียกว่า $.ajax() แบบลดรูปก็ได้ครับ
รูปแบบเต็มๆ ของ jQuery.get()

Code: Select all

jQuery.get(URL,callback); 
ไว้หรับหรับรับ Output จาก Server

รูปแบบเต็มๆ ของ jQuery.post()
ไว้สำหรับส่งข้อมูลจาก Client ไปที่ Server และ สามารถรับได้เหมือน $.get

Code: Select all

jQuery.post(URL,data,callback);

ถาม jQuery jQuery.get() กับ jQuery.post() ใน ajax

by jay_limm » 18/06/2014 2:15 pm

การใช้งาน jQuery.get() กับ jQuery.post() ใน ajax ต่างกันอย่างไร
จาก ใน php get ส่งค่าต่อท้าย url จะเห็นค่าที่ส่ง , post เป็นการส่งค่าผ่านform จะไม่เห็นค่าที่ส่ง

แต่ใน ajax ไม่มีการโหลดหน้าใหม่ url ไม่เปลี่ยน แล้วการใช้งานมันให้ผลต่างกันอย่างไร(syntax ก็เหมือนๆกัน)

Top