อยากวิธีการ ใช่้งาน <a> ใน javascript

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากวิธีการ ใช่้งาน <a> ใน javascript

อยากวิธีการ ใช่้งาน <a> ใน javascript

by Ittichai_chupol » 05/06/2019 11:22 am

- ผมต้องการที่จะใช้ javascript ประโยคที่ว่า มีใครเข้ามากด like บาง โดย ประโยค ที่ว่านี้ จะเป็นลิงค์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะกดเข้าไปตรวจสอบได้ว่าในจำนวนของผู้ที่กด like เข้ามานั้น มีใครบาง ซึ่ง ลิงค์ที่ใช้สำหรับส่งค่านี้ ผมได้สร้างไว้ ในรูปแบบ ของ Ajax โดยหากส่งจาก html ธรรมดาก็สามารถใช้งานได้ แต่ผมต้องการที่จะเรียกมาใช่งานในส่นของ javascript แทน ครับ

- ซึ่งผมได้ทำกา่รพัฒนา code javascript ส่วนการแสดงค่าขึ้นมา ดังนี้

Code: Select all


(function ($) {

  "use strict";
  phpbb.addAjaxCallback('button_like', function (data) {

    var name_like = data.post_user_like;
    var post_id = data.post_id;
    var user_like = data.user_id;
    var limit = data.limit;
    var sum = limit;
    if (data.action_like == 'add')
    {
      $('#like_img_' + post_id).removeClass('like').addClass('unlike');
//       $(".name_like_show" + post_id).remove();
      var limit_test_link = '<a href="localhost/***/app.php/button_like/all_user_like/62238/1815287" data-ajax="true" data-refresh="true" role="menuitem">Test Show ALL </a>';
      $("#like_name" + post_id).prepend('<span class="name_like_show_new' + post_id + '"></span>');
      $("#like_name" + post_id).append('<span class="limit' + post_id + ' color_limit">' + limit+ '</span>');
      $(".name_all_like" + post_id).remove();
      $(".name_like_show" + post_id).remove();
      $(".limit_like" + post_id).remove();
      $(".limit_numlike" + post_id).remove();
      // window.location.reload();
    } 
  });

})(jQuery);


- แล้วเมือผมได้ทำการทดลอง ผลลัพธ์กับผมว่ามีการแสดงใน การทำงานจริงนั้นไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามที่ต้องการครับ

จึงอยากทราบว่าควรมีวิธีการ แก้ไข้อย่างไรครับ

Top