ขอความช่วยเหลือครับ เรื่อง set counter timer

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขอความช่วยเหลือครับ เรื่อง set counter timer

Re: ขอความช่วยเหลือครับ เรื่อง set counter timer

by mindphp » 07/05/2010 10:41 pm

แนะนำให้ แปลงหน่วยให้เป็น วินาทีให้หมดครับ
จะเขียนง่ายกว่า แล้วตอนแสดง หรือแปลงค่า ค่อยแปลงกับเป็น นาที หรือ ชม. ตามที่ต้องการ

ขอความช่วยเหลือครับ เรื่อง set counter timer

by sam_bkk » 07/05/2010 8:47 pm

พยายามลองทำ countdown เวลาลงมาจาก 24:00:00 คับ
ติดที่ว่า ตรง minute เวลาลงไปที่ น้อยกว่า 10 เเล่ว ไม่้มี 0 นำหน้่าอะคับพี่ ทำไงดี
ตรง second ไม่ติดไร เเต่ตรง min and hour ทำไม่ได้ซักที

เเล้วอีกส่วน ผม ลองเพิ่ม button เพื่อ add hour+,hour- and min+ /min-
ต้องทำยังไง ถ้ากด add เเล้วไม่เกิน 24 ที่ค่า hour คับ เเละ ไม่ลงไปที่ -1,-2....
เเล้วค่า min ไม่้เลย 59 เเละไม่ติดลบ

้เเล่ว ทำ pause and resume วิธีไหนดีคับ

ขอความช่วยเหลือคับ ....
ขอบคุณคับ

น้องมืืิอใหม่

<html>


<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylejs.css" />
<TITLE> Assignment:Javascript </TITLE>

<script>

var hours=23;
var mins=59;
var seconds=59;function updateTime(){
document.getElementById("hours").innerHTML=hours;
document.getElementById("mins").innerHTML=mins;
document.getElementById("seconds").innerHTML=seconds;
calculateTimer();
setTimeout(updateTime,1000);
checkTime()

}function calculateTimer(){


if(hours==0 && mins==0 && seconds==0){
alert("finish timer");
}
else {

if(seconds>0){
seconds=seconds-1;
}
else if(seconds == 0){
seconds=59;
}

}


if(mins==0 && seconds == 0 && hours>0){
mins=59;
seconds=59;
}
else if(mins>0 && seconds == 0){
mins=mins-1;
seconds = 59;
}


if(hours>0 && seconds == 0 && mins == 0){
hours=hours-1;
}
}
// This function use for adding hours and mins//
function addhour(e){
switch(e){
case "h+":hours=hours+1;break;
case "m+":mins=mins+1;break;
case "h-":hours=hours-1;break;
case "m-":mins=mins-1;break;

}
forml.hours.value=hours;
forml.mins.value=mins;
}

// put "0" in front of number when they less than 10//
function checkTime()
{
if (seconds<10)
{
seconds="0" + seconds;
}
return seconds;
}

</script>

</head>

<body onLoad="javascript:updateTime()">

<span id="hours"> </span>:
<span id="mins"> </span>:
<span id="seconds"> </span>

<form name="forml">
<input type="button" value="Hour+" onClick="addhour('h+')">
<input type="button" value="Hour-" onClick="addhour('h-')">
<input type="button" value="Minute+" onClick="addhour('m+')">
<input type="button" value="Minute-" onClick="addhour('m-')">
<input type="button" value="Pause / Resume" onclick="stopCount()" />
</form>


</body>
</html>

Top