ถ้าเราต้องการแสดงค่าตอน onchange ใน option ที่มี value มากกว่า 1

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ถ้าเราต้องการแสดงค่าตอน onchange ใน option ที่มี value มากกว่า 1

Re: ถ้าเราต้องการแสดงค่าตอน onchange ใน option ที่มี value มากกว่า 1

by thatsawan » 23/06/2020 3:00 pm

ใช้ได้เเว้วววว :biggrin: :biggrin:

Re: ถ้าเราต้องการแสดงค่าตอน onchange ใน option ที่มี value มากกว่า 1

by tsukasaz » 23/06/2020 1:43 pm

ถ้าเป็น javascript ธรรมดาไม่แน่ใจว่ามีไหม แต่ถ้าเป็น jQuery ใช้ได้แบบนี้

ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

jQuery(function ($) {
	$('#package').change(function () {
		var price = $('#package option:selected').attr('price');
		alert(price);
	});
});

ถ้าเราต้องการแสดงค่าตอน onchange ใน option ที่มี value มากกว่า 1

by thatsawan » 23/06/2020 12:51 pm

Code: Select all

<select id="package" name="package_id" class="select" onchange="Change_selected()">
กรุณาเลือกเเพ็กเกจ
<option price="500.00" value="2">1 ปี ราคา 500.00</option>
<option price="1200.00" value="3">3 ปี ราคา 1200.00</option>
<option price="2000.00" value="5">5 ปี ราคา 2000.00</option>
<option price="1000.00" value="6">นักศึกษา ราคา 1000.00</option>
</select>

Code: Select all

<script>
function Change_selected() {
  if (document.getElementById("package")){
    document.getElementById("showdata").innerHTML = document.getElementById("package").value;
  }   
}
</script>
ต้องการจะดึงค่า price ไม่ใช่ value จะทำยังไงได้บ้างคะ JS ธรรมดาทำได้มั้ย

Top