--- บริษัท บิสไอเดีย จำกัด รับสมัคร PHP Programmer 5 ตำแหน่ง ---

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: --- บริษัท บิสไอเดีย จำกัด รับสมัคร PHP Programmer 5 ตำแหน่ง ---

--- บริษัท บิสไอเดีย จำกัด รับสมัคร PHP Programmer 5 ตำแหน่ง ---

by bizidea » 11/11/2011 12:19 pm

WEB Programmer 5 ตำแหน่ง เงินเดือน 15K - 25K
- ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
- ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เข้าใจการทำงานของเว็บไซต์และระบบอินเตอร์เน็ต
- มีความคิดสร้างสรรค์ รักการค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บด้วย PHP & MySql, ASP
- มีความรู้พื้นฐานด้าน Java Script, AJAX, OOP, MVC
- ใช้โปรแกรม Dreamweaver หรือเครื่องมือในการจัดทำเว็บไซต์ได้ดี

WEB Designer 3 ตำแหน่ง เงินเดือน 15K - 25K
- ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
- ปริญญาตรีด้าน Arts, Design, Computer Graphics หรือสาขาอื่นแต่มีความสามารถด้านการออกแบบ
- เข้าใจหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator, Macromedia Flash ได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้
- มีตัวอย่างผลงาน

Accounting Executive 3 ตำแหน่ง
- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
- เน้นประสบการณ์ในการติดต่อกับลูกค้า
- พูดสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย
- สามารถติดต่อเสนอขายเว็บไซต์ได้มีความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต

Sales Representative 3 ตำแหน่ง
- ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
- ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
- เน้นประสบการณ์ในการติดต่อกับลูกค้า
- พูดสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย
- สามารถติดต่อเสนอขายเว็บไซต์ได้มีความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต

สนใจติดต่อที่
pm

Top