ปัญหา Fatal error: Call to undefined function phpbb_mt_rand() phpbb3

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหา Fatal error: Call to undefined function phpbb_mt_rand() phpbb3

ปัญหา Fatal error: Call to undefined function phpbb_mt_rand() phpbb3

by mindphp » 05/10/2011 3:00 am

ปัญหา Fatal error: Call to undefined function phpbb_mt_rand() phpbb3
ปัญหามาจากการอัพเกรด phpbb3.0.8 เป็น 3.0.9 ผิดพลาด ให้เพิ่ม

Code: Select all

/**
* Wrapper for mt_rand() which allows swapping $min and $max parameters.
*
* PHP does not allow us to swap the order of the arguments for mt_rand() anymore.
* (since PHP 5.3.4, see http://bugs.php.net/46587)
*
* @param int $min        Lowest value to be returned
* @param int $max        Highest value to be returned
*
* @return int            Random integer between $min and $max (or $max and $min)
*/
function phpbb_mt_rand($min, $max)
{
    return ($min > $max) ? mt_rand($max, $min) : mt_rand($min, $max);
}
 
ก่อน

Code: Select all

/**
* Return formatted string for filesizes
ในไฟล์
includes/functions.php

Top