ปัญหา Warning: Function displayHeader() is deprecated ใน prestashop 1.5

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหา Warning: Function displayHeader() is deprecated ใน prestashop 1.5

ปัญหา Warning: Function displayHeader() is deprecated ใน prestashop 1.5

by mindphp » 03/02/2013 7:38 pm

ปัญหา Warning: Function displayHeader() is deprecated ใน prestashop 1.5
สำหรับ Page ที่เราสร้างขึ้นมาเอง ใน prestashop
ต้องแก้ไข โดย เปลี่ยนวิธีเขียน custum page ใหม่

และแก้ไข

Code: Select all

$cookie->isLogged(); 
แทนด้วย

Code: Select all

$this->context->customer->isLogged(); 
หา

Code: Select all

Tools::addCSS(' YOUR_CSS.css'); 
แทนด้วย

Code: Select all

$this->context->controller->addCSS(' YOUR_CSS.css', 'all'); 

Code: Select all

Tools::addJS('YOUR_JS.js'); 
แทนด้วย

Code: Select all

$this->context->controller->addJS('YOUR_JS.js', 'all'); 
In tamplet files

Code: Select all

$cookie->isLogged() 
แทนด้วย

Code: Select all

$logged
for Categorys

Code: Select all

$link->getPageLink( 
แทนด้วย

Code: Select all

$link->getCategoryLink( 
for CMS pages

Code: Select all

$link->getPageLink( 
แทนด้วย

Code: Select all

$link->getCMSCategoryLink(  

Top