การอ่านค่าจาก id ของ tag html ด้วย jquery

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การอ่านค่าจาก id ของ tag html ด้วย jquery

การอ่านค่าจาก id ของ tag html ด้วย jquery

by mindphp » 30/08/2009 12:17 am

การอ่านค่าจาก id ของ tag html ด้วย jquery
เช่นมี tag p มี id= example_placeholder

Code: Select all

<p id="example_placeholder">Existing content that will be replaced.</p>
อ่านค่าโดยใช้

Code: Select all

$('#example_placeholder').html();
และถ้าจะกำหนดค่าให้ กับ id ของ tag ใช้

Code: Select all

$('#example_placeholder').html('This existing content has been replaced with this content.');
เพิ่มค่าลงใน id

Code: Select all

$('#example_placeholder').append(' This text has been appended to the end.');

Top