คำสั่งเช็ค Port บน Linux ว่า port ที่เราอยากรู้ถูกรันมาจากโปรแกรมอะไร ใช้ได้กับ Ubuntu

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คำสั่งเช็ค Port บน Linux ว่า port ที่เราอยากรู้ถูกรันมาจากโปรแกรมอะไร ใช้ได้กับ Ubuntu

คำสั่งเช็ค Port บน Linux ว่า port ที่เราอยากรู้ถูกรันมาจากโปรแกรมอะไร ใช้ได้กับ Ubuntu

by mindphp » 12/11/2017 7:41 pm

คำสั่งเช็ค Port บน Linux ว่า port ที่เราอยากรู้ถูกรันมาจากโปรแกรมอะไร ใช้ได้กับ Ubuntu
ตามที่เรารู้กัน #Linux มีคำสั่งมามายให้เราใช้งาน คำสั่ง นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำสั่งในกลุ่มของ #network

Code: Select all

lsof -i :[หมายเลข Port] 
เช่น

Code: Select all

lsof -i :80
ถ้ารันแล้วไม่มีค่าใดๆ ออกมาแสดงว่าไม่มี โปรแกรมไหนรับบน Port ที่เราใส่เข้าไป
nginx 26279 nginx 38u IPv4 73406966 0t0 TCP s1.hostname.com:http->static.3.41.9.5.clients.your-server.de:47369 (ESTABLISHED)
คำสั่งใกล้เคียงอื่นๆ

Code: Select all

sudo netstat -peanut | grep ":80"

Top