เจอปัญหา เข้าเมล roundcube ไม่ได้ เจอ Error connection to storage server failed

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เจอปัญหา เข้าเมล roundcube ไม่ได้ เจอ Error connection to storage server failed

เจอปัญหา เข้าเมล roundcube ไม่ได้ เจอ Error connection to storage server failed

by mindphp » 18/02/2018 7:15 pm

เจอปัญหา เข้าเมล roundcube ไม่ได้ เจอ Error
connection to storage server failed
ปัญหามาจาก dovecot

แก้ปัญหาโดย ให้ลอง dovecot ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

/etc/init.d/dovecot restart
ถ้าเจอ ข้อความ Error
Starting dovecot: doveconf: Fatal: Error in configuration file /etc/dovecot/dovecot.conf line 18: Unknown setting: username_filter

แก้ปัญหา โดย comment ออก

หรือ Built dovecot ใหม่ ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update_dovecot
./build dovecot

Top