คำสั่ง ping ใน Linux command น่ารู้

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คำสั่ง ping ใน Linux command น่ารู้

คำสั่ง ping ใน Linux command น่ารู้

by Rujikon » 09/05/2018 11:20 am

[list][list][list][attachment=4]linux-server.jpg[/attachment][/list][/list][/list]
คำสั่ง ping :: ทดสอบการตอบสนองของโฮสต์ปลายทาง
คำสั่งที่ใช้ในการทดสอบสถานะการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายว่าขณะนั้นคุณสามารถ เชื่อมต่อกับเป้าหมายปลายทางได้หรือไม่ คำว่า “ เป้าหมายปลายทาง “ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถกำหนดหมายเลข IP Address ได้ เช่น ชื่อของเครื่องหรืออุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ชื่อของเว็บไซต์ เป็นต้น

ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง Ping
1. ผลลัพธ์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ Reply from “ หมายความว่า เราสามารถติดต่อกับเป้าหมายปลายทางได้
2. ผลลัพธ์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ Request timed out “ หมายความว่า เราไม่สามารถติดต่อกับเป้าหมายปลายทาง อาจจะมีปัญหาทางฝั่งปลายทางหรือทางฝั่งคุณเอง ซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจากอุปกรณ์หรือเกิดความหนาแน่นของการสื่อสารในระบบเครือ ข่ายเพราะมีคนใช้งานมาก

เมื่อ เราใช้คำสั่งนี้แล้ว จะมีค่าเวลาที่ packet สามารถอยู่บนระบบได้ เรียกว่า “TTL” หากเราทำการทดสอบระบบเครือข่ายด้วยคำสั่ง ping แล้วขึ้นข้อความ TTL Expired in Transit ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายจะมีค่า TTL ประจำตัวของแต่ละอุปกรณ์

ค่า TTL: Time To Live คือเวลาที่ packet สามารถอยู่บนระบบได้ เพื่อไม่ให้มี packet ตกค้างอยู่บนระบบ โดยให้หมดอายุไปเอง ถ้า Packet ไม่สามารถเดินทางถึงปลายทาง

ตัวอย่าง
.
- TTL = 64 เป็นระบบปฏิบัติการ ( Operating System: OS ) Linux หรือ Router ขนาดเล็ก

ตัวอย่างคำสั่ง และการใช้งาน

1. PING www.mindphp.com :: ตัวอย่างการทดสอบการมีอยู่ของ www.mindphp.com และแสดงเลข IP ของเว็บนี้คือ
[attachment=3]Selection_069.png[/attachment]

2. PING 122.155.168.168 -c 5 :: แสดงผลการทดสอบเพียง 5 บรรทัด
[attachment=2]2.png[/attachment]

3. PING 122.155.168.169 :: ผลดังข้างล่างนี้ แสดงว่าไม่พบเครื่องที่มีเลข ip ดังกล่าว
[attachment=1]3.png[/attachment]

ตัวอย่างปัหาที่พบ / วิธีแก้ไไข

[attachment=0]4.png[/attachment]
1. เช็ค entry. หนึ่งในข้อความ error ที่พบบ่อยคือ
ping: unknown host miadphp.com แปลว่าคุณสะกด hostname ผิดนั่นเอง (hostname ที่ถูกต้องคือ www.mindphp.com)
ลองพิมพ์ใหม่ให้ถูก เช็คตัวสะกดให้ดีๆ ถ้ายังไม่ได้ผล ให้ลองใช้ hostname หรือเว็บอื่นที่ดังๆ เช่น พวก search engine หรือเว็บข่าว ถ้ายังเจอ error “Unknown host” อีก แสดงว่าเป็นที่ address ของเซิร์ฟเวอร์ domain name นั้นเอง

แหล่งที่มาของข้อมูล : https://th.wikihow.com
[list][list][list]: https://youtu.be/Puvi1n1fVFI
: https://saixiii.com/ping-linux-command/[/list][/list][/list]
แหล่งที่มารูปภาพ : www.google.com
Attachments
linux-server.jpg
linux-server.jpg (46.32 KiB) Viewed 2324 times
Selection_069.png
Selection_069.png (78.43 KiB) Viewed 2303 times
2.png
2.png (50.31 KiB) Viewed 2303 times
3.png
3.png (15.72 KiB) Viewed 2303 times
4.png
4.png (13.44 KiB) Viewed 2303 times

Top