DTC Enterprise เปิดรับสมัคร Web Programmer ( PHP , JavaScript ) เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรของคนรุ่นใหม่ด้วยกัน

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: DTC Enterprise เปิดรับสมัคร Web Programmer ( PHP , JavaScript ) เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรของคนรุ่นใหม่ด้วยกัน

DTC Enterprise เปิดรับสมัคร Web Programmer ( PHP , JavaScript ) เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรของคนรุ่นใหม่ด้วยกัน

by hrdtc » 14/05/2018 5:31 pm

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรสฺ จำกัด / D.T.C. Enterprise Co., Ltd.

เราคือบริษัทคนไทยที่ เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยระบบดาวเทียม อย่างครบวงจรมายาวนานกว่า 22 ปี ปัจจัจุบันบริษัท ขยายงานมาพัฒนา Solution ด้าน IoT , แผนที่ DIGITAL ,โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการงานขนส่ง รวมถึงการพัฒนา Mobile application ต่าง ๆ สำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทฯ กำลังขยายกิจการไปยังทุกภาคของประเทศ รวมถึงขยายธุรกิจไปในภูมิภาคอาเซี่ยน เพื่อตอบรับการเข้าสู่ AEC โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำระดับโลกคือ Yazaki Corporation ประเทศญี่ปุ่น
บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคร่วมกันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของบริษัทฯ ได้ที่


รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาโปรแกรม / Web Programmer ( PHP or JavaScript Skill )

หน้าที่รับผิดชอบ
1.พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมเวปใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์
3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้น
4. คู่มือการใช้โปรแกรมเบื้องต้น

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22- 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP ,Javascript อย่างใดอย่างหนึ่ง
4. มีความรู้และสามารถในการใช้ฐานข้อมูล SQL SERVER, MySQL, SQL Lite อย่างใดอย่างหนึ่ง
5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. เป็นคนละเอียด การเขียนโปรมแกรมต้องการความอดทนในการวิเคราะห์รายละเอียด
7. มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้โปรแกรม และ สามารถลำดับ จัดเรียง การทำงาน ได้อย่างเป็นระบบ
8. มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการให้บริการ
9. หากมีผลงานเวปที่เคยพัฒนาหรือโครงงาน กรุณานำมาเสนอในวันสัมภาษณ์

สวัสดิการ
1. โบนัส 2 ครั้งต่อปี (ตามผลประกอบการ)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10 %
3. ปรับเงินเดือนประจำปี
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ท่องเที่ยวประจำปี
6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี, งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
7. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
8. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
9. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
10. Commission (เฉพาะตำแหน่ง)
11. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
12. เสื้อฟอร์มพนักงาน
13. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่ง)
14. ข้าวกล่อง OT
15. ฟิตเนสชั้นนำ (ราคาพิเศษสำหรับองค์กร)
16. สินเชื่อที่อยู่อาศัย
17. ส่วนลดพิเศษ คลีนิคทันตกรรม , โรงพยาบาล
18. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
20. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วันต่อปี
และสวัสดิการอื่นๆที่พร้อมดูแลคุณ

--------------------------------------------
ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
คุณธชาชาญ (ไทม์)

Top