เครื่องยนต์4T ต่างจาก 2T อย่างไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เครื่องยนต์4T ต่างจาก 2T อย่างไร

เครื่องยนต์4T ต่างจาก 2T อย่างไร

by Patipat » 12/06/2019 11:46 am

เรื่องของเครื่องยนต์ 4 จังหว่ะ(4T) กับ 2 จังหวะ(2T)
เครื่องยนต์ 4 จัวหว่ะ
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 4 จังหวะ ( Four-stroke engine) เป็นเครื่องยนต์เล็กที่ใช้ในรถยนต์ ใช้ในรถจักรยานยนต์ ใช้ในรถบรรทุก เป็นเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายใน สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ไอของน้ำมันจะถูกอัดแล้วถูกจุดระเบิดโดยหัวเทียน "ไอดี" คือส่วนผสมของไอระเหยหรือละอองน้ำมันเบนซินผสมกับอากาศ ไอดีจะถูกดูดเข้ากระบอกสูบหรือฉีดเข้ากระบอกสูบโดยหัวฉีดในช่วงชักดูดแรงระเบิดทำให้ลูกสูบเลื่อนลงเครื่องยนต์ได้งานในช่วงชักนี้ท าให้เพลาข้อเหวี่ยงเกิดการหมุน เป็นการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล ช่วงชักคายลูกสูบเลื่อนขึ้น ลิ้นไอดีปิด ลิ้นไอเสียจะเปิด ไอเสียออกจากกระบอกสูบทางลิ้นไอเสียผ่านท่อไอเสียออกสู่บรรยากาศ เครื่องยนต์ทำงานครบ 4 ช่วงชัก เครื่องยนต์ 4 จังหวะโดยทั่วไปจะทำงานดังต่อไปนี้
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
Selection_827.png (42.42 KiB) Viewed 444 times
แสดงหลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ในจังหวะดูดไอดี(น้ำมัน)
รูปที่ 1ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
Selection_828.png (44.08 KiB) Viewed 444 times
หลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ในจังหวะอัด
รูปที่ 2


ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
Selection_829.png (38.97 KiB) Viewed 444 times
แสดงหลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ในช่วงชักระเบิด
รูปที่ 3


ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
Selection_830.png (41.52 KiB) Viewed 444 times
แสดงหลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะในจังหวะคาย
รูปที่ 4หลักการทำงานของเครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ

หลักการทำงานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนแบบ 2 จังหวะ ที่ใช้ลูกสูบแทนลิ้นเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะ (Two-stroke engine)
คือเครื่องยนต์ที่ท างาน 2 จังหวะ จังหวะที่
1 เป็นจังหวะดูดกับอัด และจังหวะที่ 2 เป็นจังหวะระเบิดและคาย เครื่องยนต์ 2 จังหวะจะไม่มีวาล์ว
เปิดปิดไอดี-ไอเสีย แต่จะใช้ลูกสูบเป็นตัวเปิดปิดไอดี-ไอเสียแทน ซึ่งเครื่องยนต์ 2 จังหวะจะทำงานรอบ
จัดกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะและการเผาไหม้ก็มีประสิทธิภาพด้อยกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ดังรูปที่ 1
https://www.motorival.com/basic-2-stroke-engine/
https://www.motorival.com/basic-2-stroke-engine/
Selection_822.png (232.24 KiB) Viewed 444 times
การทำงานของเครื่องยนต์ 2 t
จากรูป มีหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ดังนี้
1. การทำงานของเครื่องยนต์ในจังหวะที่ 1 ด้านบนลูกสูบจะอัดไอดี ส่วนด้านใต้ลูกสูบจะดูดไอดี
เข้าไปในห้องเพลาข้อเหวี่ยง
2. การทำงานของเครื่องยนต์ในจังหวะที่ 2 ด้านบนลูกสูบจะส่งกำลัง ส่วนด้านล่างลูกสูบจะเพิ่ม
ความดันของไอดี
3. การทำงานของเครื่องยนต์ในจังหวะที่ 2 กลับไปยังจังหวะที่ 1 ด้านบนของลูกสูบจะคายและ
ขับไล่ไอเสียด้วยไอดี ส่วนด้านล่างลูกสูบจะอัดไอดีเข้าไปในกระบอกสูบ

Top