ดอกเบี้ยเงินกู้

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ดอกเบี้ยเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้

by Patipat » 13/06/2019 5:41 pm

ดอกเบี้ยเงินกู้ คือ ค่าตอบแทน หรือผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้ เรียกเก็บจากผู้กู้ ตามอัตราที่ตกลงกัน :) :P

อัตราการคิดดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ยเงินกู้ มีอัตราการคิดอยู่ที่ร้อยละ ต่อปี ต่อเดือน หรือต่อวัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมในครั้งแรกระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่การเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เป็นจำนวนร้อยละต่อปีนั้น เป็นหลักการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของทางธนาคาร ที่เก็บเพื่อเป็นผลตอบแทนจากการอนุมัติให้กู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีหลายรูปแบบ หลายอัตรา โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อนั้น ๆ เกณฑ์การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ก็แตกต่างกันไปตามกฏเกณฑ์ของสถาบันการเงินนั้น ๆ ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง ดอกเบี้ยได้ที่ ดอกเบี้ย
download.jpeg
download.jpeg (7.16 KiB) Viewed 240 times
ประเภทของดอกเบี้ยเงินกู้ที่พบบ่อย
1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ หรือ Fixed Rate :lol:

หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดไว้ตายตัว ไม่มีการปรับอัตราขึ้นลงตามต้นทุนของทางธนาคาร มีความคงที่ตลอดอายุการทำสัญญา หรือตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน เช่น ทางธนาคารกำหนดดอกเบี้ยไว้ที่ ร้อยละ 7 ต่อปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน 10 ปี เป็นต้น

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว หรือ Floating Rate :lol:

หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีความผันผวน ปรับเปลี่ยนขึ้นลงไปตามต้นทุนและผลกำไรของทางธนาคาร ซึ่งทางธนาคารจะออกมาประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ เช่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงของธนาคารทั่วไป โดยใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์สากล เช่น MLR, MOR, MRR เป็นต้น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://moneyhub.in.th/article/%E0%B8%8 ... %E0%B9%89/ :-D :-D

Top