วิธีการใช้งาน MySql Workbench สร้าง ER สร้างตาราง, ควบคุม Mysql Server ทั้ง Host

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการใช้งาน MySql Workbench สร้าง ER สร้างตาราง, ควบคุม Mysql Server ทั้ง Host

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

by samsonnaze3 » 03/04/2012 2:57 pm

33. ในส่วนของ User and Privilges เป็นการจัดการ User ต่างๆ
34. ในส่วนของ Data Export เป็นการ นำออกฐานข้อมูลของเรา
35. ในส่วนของ Data Import/Restore เป็นการนำเข้าและกู้ฐานข้อมูล
Attachments
35.gif
35.gif (25.41 KiB) Viewed 2403 times
34.gif
34.gif (151.86 KiB) Viewed 2403 times
33.gif
33.gif (84.21 KiB) Viewed 2403 times

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

by samsonnaze3 » 03/04/2012 2:52 pm

30. จากนั้นมันก็จะเข้ามาหน้าแสดงสถานะเครื่องเซิฟเวอร์ต่างๆ
31. เราสามารถ Stop Server ได้จากหน้านี้
32. ในส่วนของ Server Log ก็จะแสดงรายละเอียดการกระทำต่างๆ ออกมา
Attachments
32.gif
32.gif (82.31 KiB) Viewed 2403 times
31.gif
31.gif (113.67 KiB) Viewed 2403 times
30.gif
30.gif (106.17 KiB) Viewed 2403 times

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

by samsonnaze3 » 03/04/2012 2:48 pm

27. จากนั้นก็ตั้งชื่อ Instance เสร็จแล้วกด Finish
28. เมื่อทำการสร้างเสร็จแล้วจะปรากฏ Instance ของเราตามชื่อที่เราได้ตั้งไว้ขึ้นมา ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไปเลยครับ
29. มันก็จะให้เราใส่ password ที่เราได้ตั้งเอาไว้ เมื่อใส่แล้วก็กด OK ได้เลย
Attachments
29.gif
29.gif (13.4 KiB) Viewed 2403 times
28.gif
28.gif (20.32 KiB) Viewed 2403 times
27.gif
27.gif (24.62 KiB) Viewed 2403 times

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

by samsonnaze3 » 03/04/2012 2:46 pm

24. จากนั้นก็กด Next ต่อไป
25. ในส่วนนี้จะเป็นการจัดการ Config ต่างๆ ถ้าจัดการเรียบร้อยแล้วก็กด Next ต่อไปได้เลย
26. เสร็จแล้วก็กด Next
Attachments
26.gif
26.gif (26.64 KiB) Viewed 2403 times
25.gif
25.gif (25.66 KiB) Viewed 2403 times
24.gif
24.gif (25.34 KiB) Viewed 2403 times

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

by samsonnaze3 » 03/04/2012 2:44 pm

21. เมื่อคลิ๊กเข้ามาแล้ว ก็เลือก ว่าจะจัดการ Server แบบไหน ในที่นี้จะใช้แบบ localhost ก่อน แล้วกด Next
22. ต่อมาก็เซทค่าต่างๆเหมือนกับที่ผ่านๆมาเลย แล้วกด Next
23. จากนั้นมันจะให้ใส่ Password อีกครั้งก็ให้ใส่ไปตามที่เราได้ตั้งไว้
Attachments
23.gif
23.gif (38.92 KiB) Viewed 2403 times
22.gif
22.gif (43.03 KiB) Viewed 2403 times
21.gif
21.gif (34.23 KiB) Viewed 2403 times

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

by samsonnaze3 » 03/04/2012 2:40 pm

20. ต่อมาในส่วนของ Server Administration ให้ทำการสร้าง Connection ใหม่แต่ในหมวดนี้จะเรียกเป็น Instance โดยการคลิ๊กที่ New Server Instance
Attachments
20_ServerAdmin.gif
20_ServerAdmin.gif (19.93 KiB) Viewed 2404 times

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

by samsonnaze3 » 03/04/2012 2:37 pm

19. เมื่อปรับขนาดแล้วก็ลอง Zoom ออกมาสัก 20% จะเห็นว่า มีพื้นที่วาง ตารางต่างๆได้เยอะมากขึ้น
Attachments
19.gif
19.gif (82.01 KiB) Viewed 2085 times

Re: วิธีการใช้งาน MySql Workbench

by samsonnaze3 » 03/04/2012 2:35 pm

17. ถ้าสมมุติว่า โปรเจ็ค หรือ งานของคุณมีความใหญ่มาก เราสามารถปรับ ขนาดของ EER Model ได้ โดยการเข้าไปที่เมนู Model->Diagram Properties and Size...
18. แล้วมันจะเข้ามาสู่หน้า ให้ปรับขนาด เราก็สามารถปรับได้ตามใจเลยว่าจะเอาใหญ่แค่ไหน
Attachments
18.gif
18.gif (14.96 KiB) Viewed 2087 times
17.gif
17.gif (15.4 KiB) Viewed 2087 times

Top