การใช้งาน smarty เบื่้องต้นเพื่อทำเทมเพลตเว็บไซต์

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน smarty เบื่้องต้นเพื่อทำเทมเพลตเว็บไซต์

การใช้งาน smarty เบื่้องต้นเพื่อทำเทมเพลตเว็บไซต์

by tiamkeaw » 18/12/2012 11:57 am

1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ myhome ใน htdocs
2. ดาว์นโหลด Smarty ในบทความนี้จะใช้เวอร์ชั่น 2.6.27 โหลด
3. แตกไฟล์ที่โหลดมาไว้ที่ htdocs/myhome
4. สร้างโฟลเดอร์ที่ต้องใช้กับ smarty
- myhome/templates
- myhome/templates_c
- myhome/configs
- myhome/cache
templates_c และ cache ต้องตั้ง permission 777

5. สร้างไฟล์แรก setup.php

Code: Select all

<?php
// myhome/setup.php
require_once( "../../Smarty-2.6.27/libs/Smarty.class.php" ); // นำเข้า smarty class

class Smarty_MyHome extends Smarty
{
  function Smarty_MyHome()
  {
    /* กำหนดพาธ 4 diretory ที่ต้องใช้ */
    $this->Smarty();
    $this->template_dir = dirname( __FILE__ ) . "/templates/";
    $this->compile_dir = dirname( __FILE__ ) . "/templates_c/";
    $this->config_dir = dirname( __FILE__ ) . "/configs/";
    $this->cache_dir = dirname( __FILE__ ) . "/cache/";

    $this->caching = true; // เปิดการใช้งาน cach
    
    /* การส่งค่าไปแสดงใน layout */
    $this->assign( "title", "ก้าวแรกสู่ Smarty 2.6.27" ); // การกำหนดค่าแบบ string
    
    $arr["head"] = "My Home"; // การกำหนดค่าแบบ array
    $arr["content"] = "Wellcome to my home."; 
    $this->assign( "arr", $arr );
  }

}
?>
6. สร้างไฟล์ myhome/htdocs/index.php เพื่อเรียกใช้งาน class "Smarty_MyHome"

Code: Select all

<?php
// myhome/htdocs/index.php
require( "../setup.php" ); // นำเข้าไฟล์ setup.php 

$smarty = new Smarty_MyHome(); // สร้าง class

$smarty->assign( "name", "Ned" ); // การส่งค่าเพื่อนำไปใช้ใน layout

$smarty->display( "index.tpl" ); // เรียกใช้ layout
?>
7. สร้างไฟล์ myhome/templates/index.tpl

Code: Select all

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>{$title} - Smarty</title> <!-- {$title} การแสดงค่าแบบ string ที่กำหนดมาจาก setup.php -->
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  </head>
  <body>
    <h1>{$arr.head}</h1> <!-- {$arr.head} การแสดงค่าแบบ array ที่กำหนดมาจาก setup.php -->
    <div>{$arr.content}</div>
  </body>
</html>
สามารถดูการกำหนดชนิดของตัวแปรต่างได้ที่ลิ้งค์นี้
http://www.smarty.net/docsv2/en/languag ... iables.tpl
Attachments
smarty.rar
(176.07 KiB) Downloaded 179 times

Top