การใช้ Array กับ Check box

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ Array กับ Check box

การใช้ Array กับ Check box

by M009 » 07/05/2013 4:43 pm

วิธีการการใช้ Array กับ Check box

1. ตั้งค่า name ของเราใน tag input ให้มีให้เป็น Array โดยการใส่ [] เข้าไป

Code: Select all

<form name="input" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="post">
<label>Monday</label>
<input type="checkbox" name="day[]" value="Monday" />
<br/>
<label>Tuesday</label>
<input type="checkbox" name="day[]" value="Tuesday" />
<br />
Wednesday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Wednesday" />
<br />
Thursday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Thursday" />
<br />
Friday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Friday" />
<br />
Saturday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Saturday" />
<br />
Sunday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Sunday" />
<br /><br />
<input type="submit" value="Submit">
2. วิธีอ่านค่าที่ส่งมา โดยการใช้ Forech ออกมาทีละตัว แล้ว เก็บใน $value
echo "<hr/>"; คือ ขีดเส้นใต้ไม่เกี่ยวกันนะครับ :-D

Code: Select all

	$i = 0;
	foreach ($_POST["day"] as $key => $value) {
		  echo $value ;
		  echo "<hr />";
  }
3.ผลที่ได้ :lol:
1q.jpg
1q.jpg (47.75 KiB) Viewed 405 times
โค๊ดเต็มๆครับ

Code: Select all

<?php
if($_POST){
	$i = 0;
	foreach ($_POST["day"] as $key => $value) {
		  echo $value ;
		  echo "<hr />";
  }
	exit();
}
?>

<form name="input" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="post">
<label>Monday</label>
<input type="checkbox" name="day[]" value="Monday" />
<br/>
<label>Tuesday</label>
<input type="checkbox" name="day[]" value="Tuesday" />
<br />
Wednesday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Wednesday" />
<br />
Thursday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Thursday" />
<br />
Friday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Friday" />
<br />
Saturday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Saturday" />
<br />
Sunday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Sunday" />
<br /><br />
<input type="submit" value="Submit">

Top