เมื่อหนี้บัตรเครดิตขาดอายุความ ใครต้องรับผิดชอบ?

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เมื่อหนี้บัตรเครดิตขาดอายุความ ใครต้องรับผิดชอบ?

เมื่อหนี้บัตรเครดิตขาดอายุความ ใครต้องรับผิดชอบ?

by taemmynatchapon » 23/07/2018 5:09 pm

Image

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๐ "สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้"
เช่น หนี้บัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปี คือ ถ้าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และเจ้าหนี้ไม่ฟ้องภายใน 2 ปี ลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการชำระหนี้ได้
แต่เจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์ฟ้องตลอดถึงแม้จะขาดอายุความหรือไม่ขาดอายุความ
ดังนั้นเมื่อลูกหนี้โดนฟ้องก็ให้ไปศาลและสามารถอ้างข้อกฎหมายนี้ต่อศาลว่าหมดอายุความแล้วเพื่อปฎิเสธการชำระหนี้ได้ แต่อาจจะติดเครดิตบูโร

อ้างอิง
หนี้ขาดอายุความก็สามารถฟ้องร้องได้ : jarataccountingandlaw.com
youtube : manopyellow

Top