ภาษาซี (C/C++) กับ โจทย์ ทางคณิตศาสตร์ (4) จงเขียนโปรแกรมบวกเลขตั้งแต่ 1-100

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ภาษาซี (C/C++) กับ โจทย์ ทางคณิตศาสตร์ (4) จงเขียนโปรแกรมบวกเลขตั้งแต่ 1-100

ภาษาซี (C/C++) กับ โจทย์ ทางคณิตศาสตร์ (4) จงเขียนโปรแกรมบวกเลขตั้งแต่ 1-100

by Aussadawut » 21/11/2018 11:49 am

โปรแกรมภาษาซี และตัวอย่างโจทย์

โปรแกรมในภาษาซีทุกโปรแกรมจะประกอบด้วยฟังก์ชันอย่างน้อย หนึ่งฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชัน main โดยโปรแกรมภาษาซีจะเริ่มทำงานที่ฟังก์ชัน main ก่อน ในแต่ละฟังก์ชันจะประกอบด้วย
1.ชื่อฟังก์ชัน และอาจมีรายการของ argument (บางคนเรียก parameter) อยู่ในวงเล็บ
2.ตัวแปร
3.ประโยคคำสั่งต่างๆ

ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโค๊ดภาษาซี เราควรศึกษาว่า ภาษาซีคืออะไร ใช้ทำอะไร และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร สามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง คลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลย
ทำความรู้จักกับภาษาซี C/C++
หลังจากที่เราทำความรู้จักกับภาษาซีแล้ว เรามาเริ่มเขียนภาษาซีกันเลย

โจทย์ : จงเขียนโปรแกรมบวกเลขตั้งแต่ 1-100
c1++100.png
c1++100.png (10.28 KiB) Viewed 9044 times

Code: Select all

#include<stdio.h>
main(){
int i,sum=0;
    for(i=1;i<=100;i++){
        sum = sum+i;
    }
    printf("Sum 1+2+3+...+100 : %d",sum);
}
บรรทัดที่ 3 กำหนดตัวแปร i เพื่อรัน for loop และ sum เพื่อเก็บผลรวม
บรรทัดที่ 4 รัน for loop ตั้งแต่ 1 ถึง 100
บรรทัดที่ 5 ให้ผลลัพธ์(sum) เท่ากับ ผลลัพธ์บวกกับค่าของ i เช่น ขณะ loop วนรอบที่ 1 ค่าผลลัพธ์เท่ากับ 0 บวกกับ i ที่มีค่าเท่ากับ 1 ผลลัพธ์จึงมีค่าเท่ากับ 1 และรอบที่ 2 ผลลัพธ์ที่มีค่าเท่ากับ 1 บวกกับ i ที่มีค่าเท่ากับ 2 จึงมีค่าเท่ากับ 3 และเก็บแทนที่ในผลลัพธ์เดิมนั่นก็คือ sum
บรรทัดที่ 7 แสดงข้อความ Sum 1+2+3+...+100 และผลลัพธ์จากการบวก 1 ถึง 100

Top