ช่วยด้วยครับ!! ต้องการ insert ข้อมูลเพิ่มอีกตราง ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยด้วยครับ!! ต้องการ insert ข้อมูลเพิ่มอีกตราง ครับ

Re: ช่วยด้วยครับ!! ต้องการ insert ข้อมูลเพิ่มอีกตราง ครับ

by 333822 » 22/07/2011 9:23 am

ใช้โค้ด ALTER TABLE 'product' ADD 'state' VARCHAR(xx) NOT NULL AFTER 'xx' ;

ลองดูนะครับ

ช่วยด้วยครับ!! ต้องการ insert ข้อมูลเพิ่มอีกตราง ครับ

by Ronnarit4921158 » 22/07/2011 8:27 am

ต้องการ isert ข้อมูลเพิ่มอีกตราง จะต้องเพิ่ม code อย่างไรครับ
(โค้ดด้านล้างอัพเดทตราง product) (ต้องการอัพเดทเพิ่มอีกตรางครับ คือตราง state ครับ)
if(!empty($file))
{
$path="../picture";
//=========== อัพโหลตไฟลืเล็ก
@copy( $file ,"$path/$file_name");
$sql_up = "update product set Picture='$file_name' where ProductID='$_GET[ProductID]'";
$dbquery_up = mysql_query($sql_up);
}

Top