การ Upload file โดยเก็บชื่อ file ไว้ในฐานข้อมูล mysql

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การ Upload file โดยเก็บชื่อ file ไว้ในฐานข้อมูล mysql

Re: การ Upload file โดยเก็บชื่อ file ไว้ในฐานข้อมูล mysql

by mindphp » 01/11/2016 7:55 am

ดู VDO นี้ประกอบ

https://www.youtube.com/watch?v=5UFod7TgzSI

by mindphp » 04/08/2006 4:48 pm

หลักการ
1.upload file ขึ้น เซิฟร์เวอร์
2.เอาชื่อไร ที่ upload เก็บ ลง databases เหมือน การเก็บ ข้อมูล ปกติ

เวลาดึงข้อมูล มาแสดง ก็ ทำได้ โดย
เขียน sql เพื่อ เลือก ข้อมูล ที่ต้องการ มา ตามที่ต้องการ เช่น

Code: Select all

<?php
mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password") or
    die("Could not connect: " . mysql_error());
mysql_select_db("mydb");

$result = mysql_query("SELECT id, name FROM mytable");

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
   echo $row[fieldname];
}

mysql_free_result($result);
?>

การ Upload file โดยเก็บชื่อ file ไว้ในฐานข้อมูล mysql

by กร » 04/08/2006 11:25 am

การ Upload file โดยเก็บชื่อ file ไว้ในฐานข้อมูล mysql ส่วน file เก็บไว้ใน foler
ต้องเขียนโค้ดยังไงครับและเวลาดึงข้อมูลมาแสดงต้องเขียนโค้ดยังไงครับ
ตอนนี้กำลังทำโปรเจ็คส่งอาจารย์ครับขอบคุณล่วงล่วงหน้าด้วยครับขอบคุณครับ

Top