เรียงชื่อไฟล์ตามตัวอักษรทำอย่างไรดีครับ

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เรียงชื่อไฟล์ตามตัวอักษรทำอย่างไรดีครับ

by poakpong » 08/04/2007 7:29 pm

ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองทำดู :-)

by mindphp » 02/04/2007 6:24 pm

เก็บ ชื่อ ไฟล์ ทีได้ มา ใส่ ใน ตัวแปล array ก่อน แล้ว ค่อย นำไป แสดง ผล ครับ

เรียงชื่อไฟล์ตามตัวอักษรทำอย่างไรดีครับ

by poakpong » 02/04/2007 4:55 pm

คือผมใช้วิธี get ชื่อไฟล์ใน folder มาเก็บไว้แล้วทำการแสดงผลข้อมูล แต่อยากให้มันเรียงตามตัวอักษรด้วย ทำอย่างไรดีครับ

===========================

code ที่ใช้ในการเรียกชื่อไฟล์...

$dir_name = "/var/www/html/photos/"; //กำหนดที่อยู่ไฟล์เดอร์

$dir = opendir($dir_name);

while ($file_name = readdir($dir))
{
if (($file_name != ".") && ($file_name != ".."))
{
$file_list .= <a href='/photos/$file_name'>$file_name</a><br />
}
}

closedir($dir);

===========================

ขอบคุณล่วงหน้าครับ :oops:

Top