วิธีแก้ปัญหา could not open socket plugin reCaptcha ใน joomla 2.5

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีแก้ปัญหา could not open socket plugin reCaptcha ใน joomla 2.5

วิธีแก้ปัญหา could not open socket plugin reCaptcha ใน joomla 2.5

by mindphp » 03/08/2013 1:13 pm

ถ้าเราเปิด reCaptcha เพื่อป้องกัน Spam bot
บาง Host จะมีปัญหา-
Could not open socket
หลักจากตอบ คำถามไป

สามารถเพราะ Google reCaptcha ได้เปิดใช้งาน IPV6
ทำให้ Server ที่ไม่ได้เปิด IPV6 ไว้ จะยืนยันตัวตนของ Server กับทาง Server ของ Google ผิด

ทางแก้ต้องแก้ไขไฟล์ ตอนส่งค่าไปยัง Server ของ Google
เปิดไฟล์
plugins/captcha/recaptcha/recaptcha.php
ค้นหา

Code: Select all

if (($fs = @fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 10)) == false )
แทนที่ด้วย

Code: Select all

if (($fs = @fsockopen(gethostbyname($host), $port, $errno, $errstr, 10)) == false ) 

Top