แสดง No route found : ตอน สร้างไฟล์ controller

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แสดง No route found : ตอน สร้างไฟล์ controller

Re: แสดง No route found : ตอน สร้างไฟล์ controller

by mindphp » 25/08/2014 12:46 am

Argument
ในไฟล์ yml กับ ใน ฟังก์ชั่นที่เราสร้างไม่ตรงกัน

Re: แสดง No route found : ตอน สร้างไฟล์ controller

by thatsawan » 24/08/2014 10:25 pm

สร้างเเล้ว ค่ะ
ตอนนี้
Catchable fatal error: Argument 1 passed to mindphp_extenstion\share_facebook\controller\viewtopic_share::__construct() must be an instance of phpbb\config\config, instance of phpbb\auth\auth given in E:\xampp\htdocs\phpbb_rc2_new\ext\mindphp_extenstion\share_facebook\controller\viewtopic_share.php on line 25

ลบเเคชเเล้วไม่หาย

Code: Select all

  public function __construct(\phpbb\config\config $config, \phpbb\template\template $template, \phpbb\user $user, \phpbb\controller\helper $helper, $root_path, $php_ext)
       {
          $this->config = $config;
          $this->template = $template;
          $this->user = $user;
          $this->helper = $helper;
          $this->root_path = $root_path;
          $this->php_ext = $php_ext;
       } 

Re: แสดง No route found : ตอน สร้างไฟล์ controller

by mindphp » 24/08/2014 9:09 pm

สร้างไฟล์ ใน controller หรือยังครับ

Re: แสดง No route found : ตอน สร้างไฟล์ controller

by thatsawan » 24/08/2014 8:29 pm

service.yml ก็กำหนดเเล้วด้วย ?

Code: Select all

mindphp_extenstion.share_facebook.controller:
    class: mindphp_extenstion\share_facebook\controller\viewtopic_share
    arguments:
      - @config
      - @template
      - @user
      - @controller.helper
      - %core.root_path%
      - %core.php_ext%

แสดง No route found : ตอน สร้างไฟล์ controller

by thatsawan » 24/08/2014 8:26 pm

No route found for "GET /viewtopic_share.php"

[code]share_facebook_controller:
pattern: /share_facebook/{name}
defaults: { _controller: mindphp_extenstion.share_facebook.controller:base, page: 1 }
share_facebook_page_controller:
pattern: /share_facebook/{page}
defaults: { _controller: mindphp_extenstion.share_facebook.controller:base }
requirements:
page: \d+[/code]

Top