ติดปัญหาการแบ่งหน้าพอกดหน้า2ข้อมูลไม่ขึ้น

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ติดปัญหาการแบ่งหน้าพอกดหน้า2ข้อมูลไม่ขึ้น

Re: ติดปัญหาการแบ่งหน้าพอกดหน้า2ข้อมูลไม่ขึ้น

by offing » 06/09/2014 3:51 pm

เรียบร้อยแล้วคับ


ตอนรับค่าตัวแปรในหน้าแรกรับค่าsearchมาเพียงตัวเดียวส่วนค่า
min,max เรามาทำการexplode เพื่อใช้นำไปwhere หาช่วงข้อมูลที่ต้องการ

Code: Select all

$search = request_var('search','');
$s1 = explode('-',$search);
$a = $s1[0];
$b = $s1[1];
$min  = request_var('min', $a);
$max  = request_var('max', $b);
$start  = request_var('start', 0); /
$limit  = request_var('limit', (int)5);

ส่วนขั้นตอนการ append_sid กลับมาเพื่อดูหน้า 2,3,4,.......
เราไม่ต้องส่งค่าmaxกลับไป เพียงส่ง

Code: Select all

$pagination_url = append_sid($phpbb_root_path . 'test_insert_sql_history.' . $phpEx."?search=".$search,'');
\

ก็เป็นอันเสร็จ

Re: ติดปัญหาการแบ่งหน้าพอกดหน้า2ข้อมูลไม่ขึ้น

by mindphp » 04/09/2014 11:52 am

ส่งตัวแปล ไปตาม url ของหน้าใหม่ หรือยัง
search, max, min

Re: ติดปัญหาการแบ่งหน้าพอกดหน้า2ข้อมูลไม่ขึ้น

by thatsawan » 04/09/2014 11:38 am

น่าจะเขียนคบแล้วนะคับ ในwhere

แล้ว $result = $db->sql_query_limit($sql, $limit, $start); เขียนตามนี้เลยคับ

พลาดจุดไหนไปคับ

Re: ติดปัญหาการแบ่งหน้าพอกดหน้า2ข้อมูลไม่ขึ้น

by mindphp » 04/09/2014 11:25 am

ตัวอย่าง sql_query_limit

Code: Select all

$post_id = 25;

// Start on row 10
$start = 10;

// Select 5 rows (limit/offset)
$limit = 5

$sql = 'SELECT *
    FROM ' . POSTS_TABLE . ' 
    WHERE post_id = ' . (int) $post_id;
$result = $db->sql_query_limit($sql, $limit, $start);
 
ถ้าส่งตัวแปลตามเงื่อนไข มา เพิ่มเข้าไปที่ คำสั่ง sql WHERE

ติดปัญหาการแบ่งหน้าพอกดหน้า2ข้อมูลไม่ขึ้น

by offing » 04/09/2014 11:15 am

ติดปัญหาการแบ่งหน้าพอกดหน้า2ข้อมูลไม่ขึ้น

Code: Select all

<?php
define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);

$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup(test_insert_sql);

$template->set_filenames(array(
'body' => 'test_insert_sql_history.html'

)); 
$search = request_var('search',''); //รับค่าจากดอปดาวในhtml รูปแบบ(20000-30000)
$s1 = explode('-',$search); //แบ่งข้อความ
$a = $s1[0]; //20000เกบในa
$b = $s1[1];//30000เกบในb
$min  = request_var('min', $a);//ถ้ามีการกดหน้า2 จะรับค่าminเกบในmin
$max  = request_var('max', $b);
$start  = request_var('start', 0); //เริ่มจากลำดับ
$limit  = request_var('limit', (int)5 );// จำนวนที่จะให้เเสดง

if($search == '100000+'){
  
  $data = 'SELECT * FROM ' . OFFING_TABLE . ' WHERE sa_total > 100000 order by search_id ASC';
   $row = "SELECT COUNT(*) AS sumrow FROM ". OFFING_TABLE.' WHERE sa_total > 100000 order by search_id ASC';
}

//เกือบทุกเงื่อนไขจะเข้าตัวนี้
else{

$data = 'SELECT * FROM '.OFFING_TABLE.' where sa_total between "'.$min.'" and "'.$max.'" order by search_id ASC'; 

$row = "SELECT COUNT(*) AS sumrow FROM ". OFFING_TABLE.' where sa_total between "'.$min.'" and "'.$max.'" order by search_id ASC'; 
}
$result = $db->sql_query($row);

$total_data = (int) $db->sql_fetchfield('sumrow');
$result = $db->sql_query_limit($data, $limit, $start);


while($show = $db->sql_fetchrow($result)){
  $template->assign_block_vars('somerow', array(
   'VAR1' => "$show[name]",
   'VAR2' => "$show[sa_m]",
    'VAR3' => "$show[sa_f]",
    'VAR4' => "$show[age_m]",
    'VAR5' => "$show[age_f]",
    'VAR6' => "$show[status_l]",
    'VAR7' => "$show[status_c]",
    'VAR8' => "$show[status_ma]",
    'VAR9' => "$show[status_f]",
    'VAR10' => "$show[status_ceo]",
    'VAR11' => "$show[time]",
    'VAR12' => "$show[money]",
    'VAR13' => "$show[ip]",
  ));
}

$pagination_url = append_sid($phpbb_root_path . 'test_insert_sql_history.' . $phpEx."?min=".$min."&max=".$max,'');

$template->assign_vars(array(
   'PAGINATION'    => generate_pagination($pagination_url, $total_data, $limit, $start),
   'PAGE_NUMBER'    => on_page($total_use, $limit, $start), 
));

make_jumpbox(append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx"));
page_header($l_title, false);
page_footer();


?>

มีข้อมูลในฐานข้อมูล10record
หน้าค้นหา
1.jpg
1.jpg (10.19 KiB) Viewed 480 times
หน้าแรก
2.jpg
2.jpg (50.99 KiB) Viewed 480 times
หน้า2
3.jpg
3.jpg (16.46 KiB) Viewed 480 times

Top