ช่วยหน่อครับเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยหน่อครับเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ

Re: ช่วยหน่อครับเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ

by knzkidz » 21/11/2014 6:40 pm

ตอนนี้แก้ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

Re: ช่วยหน่อครับเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ

by mindphp » 21/11/2014 4:57 am

ขอดูตัวอย่างโค้ด ตอนสร้าง ฟอร์มหน่อยครับ

Re: ช่วยหน่อครับเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ

by knzkidz » 20/11/2014 9:10 pm

ลองแล้วครับยังไม่ได้เหมือนเดิม

Re: ช่วยหน่อครับเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ

by mindphp » 20/11/2014 8:31 pm

ลองกำหนด path
เป็น
$path = dirname(__FILE__).'/upload/';

ช่วยหน่อครับเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ

by knzkidz » 20/11/2014 8:05 pm

ก่อนอื่นดูโค๊ตก่อนเลยครับ

Code: Select all

 include("config.inc.php"); 
 $path = dirname(__FILE__).'/upload';
 if ($_FILES[picture][error]>0)
 {
	 echo "เกิดข้อผิดพลาดกับ file " . $_FILES[picture][error] . "<br>";
 }
 else
 {
	 if(file_exists($path.$_FILES[picture][name]))
	 {
		 echo "file ". $_FILES[picture][error] . " มีอยู่ในระบบแล้ว<br>";
	 }
	 else
	 {
		 move_uploaded_file($_FILES[picture][tmp_name],$path.$_FILES[picture][name]);
		 echo "uploade file " . $_FILES[picture][name] . " สำเร็จ<br>";
		 $pic_path = "/upload".$_FILES[picture][name];
		 
		 $sql = "insert into emp(emp_id,username,password,name,surname,hiredate,salary,dept_id,picture) values('id','$user','$pass','$name','$sur','$date','$sal','$deptid','$pic_path');";
		 $result = mysql_query($sql);
		 if($result)
		 {
			 echo "เพิ่มข้อมูลสำเร็จ <br><br>";
		 }
		 else
		 {
			 echo "เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้ <br><br>";
		 }
	 }
 }
 mysql_close($conn);
 ?>
ผมต้องการอัพโหลดไฟล์รูปภาพอ่าครับ
ตอนอัพโหลดก็ไม่มี error อะไรปกติดี นี่คือโฟล์เดอร์ที่ผมกำหนดที่อยู่ไฟล์ตอนอัพโหลด C:\AppServ\www\phpbc\homework11\upload
แต่พอเข้าไปดูในโฟล์เดอร์มันเป็นแบบนี้อ่าครับ
Image
วอนผู้รู้ช่วยแก้ที

Top