จะเอา output จาก code นี้มาบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพปกติยังไงคับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: จะเอา output จาก code นี้มาบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพปกติยังไงคับ

Re: จะเอา output จาก code นี้มาบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพปกติยังไงคับ

by mindphp » 16/12/2014 11:46 am

แต่แนะนำให้ใช้ library จะดีกว่าเขียนเอง ทั้งหมด เพราะ ภาพ แต่ละนามสกุลต้องจัดการโดยฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน
Framework แทบทุกตัวจะมี class สำหรับจัดการภาพ ให้เราใช้งาน

Re: จะเอา output จาก code นี้มาบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพปกติยังไงคับ

by mindphp » 16/12/2014 11:44 am

แทนการส่ง header()
exit()

ด้วย การ
imagejpeg();
imagedestroy();
ดูรายละเอียด ฟังก์ชั่นการใช้งาน ต่อ

จะเอา output จาก code นี้มาบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพปกติยังไงคับ

by offing » 16/12/2014 11:32 am

จะเอา output จาก code นี้มาบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพปกติยังไงคับ?
2 บรรทัดล่างเป็น code ที่โชว์รูปภาพที่ crop มาคับ
อยากเอาตัว output ที่ได้มาเก็บเป็น $_FILE คับ

Code: Select all

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
	$targ_w = 300;
         $targ_h = 300;
	$jpeg_quality = 90;

	$src = 'demos/demo_files/pool.jpg';
	$img_r = imagecreatefromjpeg($src);
	$dst_r = ImageCreateTrueColor( $targ_w, $targ_h );

	imagecopyresampled($dst_r,$img_r,0,0,$_POST['x'],$_POST['y'],
	$targ_w,$targ_h,$_POST['w'],$_POST['h']);

	header('Content-type: image/jpeg');
	imagejpeg($dst_r,null,$jpeg_quality);
	exit;
}

Top