ถามเรื่อง OOP ค่ะ ทำไมมันเข้าไปทำงานได้ได้ผลออกมาไม่เหมือนกัน

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ถามเรื่อง OOP ค่ะ ทำไมมันเข้าไปทำงานได้ได้ผลออกมาไม่เหมือนกัน

ถามเรื่อง OOP ค่ะ ทำไมมันเข้าไปทำงานได้ได้ผลออกมาไม่เหมือนกัน

by thatsawan » 12/11/2015 4:36 pm

Code: Select all

public function __construct(\
\<vendor>\m_resolution_Img_Upload\upload_php_master\src\upload  $upload ,
) {
$this->upload = $upload;
print_r($this->upload->upload($filename));  
-- > ผลที่ได้ ว่าง ไม่มี error ถ้า exit() ค่าออกมาจาก fucntion มันก็จะเข้าไปทำงานนะ

Code: Select all

$handle = new \<vendor>\m_resolution_Img_Upload\upload_php_master\src\upload($filename); 
$handle = $this->upload;
print_r($handle->upload($filename)); exit;
-- > ผลที่ได้ ว่าง ไม่มี error ถ้า exit() ค่าออกมาจาก fucntion มันก็จะเข้าไปทำงานนะ


ลองวิธีที่ 3

Code: Select all

    include_once(__DIR__ . "../../upload_php_master/src/upload.php");
            $handle = new \upload($filename);
วิธีใช้ได้

Top