เรื่อง LogIn ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เรื่อง LogIn ครับ

Re: เรื่อง LogIn ครับ

by mindphp » 02/02/2009 2:39 pm

aei_ou wrote:แล้วจากCodeที่ผมให้ดต้องแก้ตรงไหนมั่งครับ
มีปัญหาตรงไหน หรือครับ :!:

Re: เรื่อง LogIn ครับ

by aei_ou » 02/02/2009 1:04 pm

แล้วจากCodeที่ผมให้ดต้องแก้ตรงไหนมั่งครับ

Re: เรื่อง LogIn ครับ

by mindphp » 31/01/2009 12:39 am

ได้ครับ

เรื่อง LogIn ครับ

by aei_ou » 30/01/2009 8:56 am

ปกติเวลาจะLoginชื่อที่ใช้loginจะเป็นภาษาอังกิด แต่จะทำให้Login โดยใช้ชื่อภาษาไทยได้มั๊ยคับ

เช่น Username = แอดมิน

คือว่ามันมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ผมจะใช้ฟิลด์ชื่อของผู้ใช้มาเป็นชื่อ LogIn อ่ะครับ จะได้ไม่ต้องไปเพิ่มฟิลด์ใหม่ เพราะมันเยอะมากๆ

อันนี้ Code ครับ

<?php

session_start();

$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($accesscheck)) {
$GLOBALS['PrevUrl'] = $accesscheck;
session_register('PrevUrl');
}

if (isset($_POST['UserLogin'])) {
$loginUsername=$_POST['UserLogin'];
$password=$_POST['UserPwd'];
$MM_fldUserAuthorization = "UserPwd";
$MM_redirectLoginSuccess = "all_sum.php";
$MM_redirectLoginFailed = "login_fail.php";
$MM_redirecttoReferrer = true;
mysql_select_db($database_connect_eoffice, $connect_eoffice);

$LoginRS__query=sprintf("SELECT UserLogin, UserPwd FROM User WHERE UserLogin='%s' AND UserPwd='%s'",
get_magic_quotes_gpc() ? $loginUsername : addslashes($loginUsername), get_magic_quotes_gpc() ? $password : addslashes($password));

$LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $connect_eoffice) or die(mysql_error());
$loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS);
if ($loginFoundUser) {

$loginStrGroup = mysql_result($LoginRS,0,'UserPwd');

$GLOBALS['MM_Username'] = $loginUsername;
$GLOBALS['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;

session_register("MM_Username");
session_register("MM_UserGroup");

if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && true) {
$MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];
}
header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess );
}
else {
header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed );
}
}
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>::: เข้าสู่ระบบ :::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">

<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
}
.style2 {font-size: 16px}
-->
</style>
</head>

<body>
<form ACTION="<?php echo $loginFormAction; ?>" method="POST" name="frmlogin" id="frmlogin">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="250" border="0" align="center" bordercolor="#EFEBDE" bgcolor="#EFEBDE">
<tr bordercolor="#EFEBDE" bgcolor="#EFEBDE">
<td colspan="2"><div align="center" class="style1">เข้าสู่ระบบ</div></td>
</tr>
<tr bordercolor="#EFEBDE" bgcolor="#EFEBDE">
<td width="67"><div align="right" class="style2">ชื่อผู้ใช้</div></td>
<td width="173"><input name="UserLogin" type="text" id="UserLogin"></td>
</tr>
<tr bordercolor="#EFEBDE" bgcolor="#EFEBDE">
<td><div align="right" class="style2">รหัสผ่าน</div></td>
<td><input name="UserPwd" type="password" id="UserPwd"></td>
</tr>
<tr bordercolor="#EFEBDE" bgcolor="#EFEBDE">
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="LogIn">
<input type="reset" name="Submit2" value="Clear"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

Top