สอบถามเกี่ยวกับ simple_html_dom สำหรับแก้ไขข้อความหน่อยครับ

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถามเกี่ยวกับ simple_html_dom สำหรับแก้ไขข้อความหน่อยครับ

สอบถามเกี่ยวกับ simple_html_dom สำหรับแก้ไขข้อความหน่อยครับ

by hoke46 » 12/09/2018 12:22 pm

ถ้าจะใช้ simple_html_dom สำหรับแก้ไขข้อความต้องใช้คำสั่งไหนครับ

อันนี้ตัวอย่างที่ผมจะใช้แก้ครับ

Code: Select all

<?php
require_once('simple_html_dom.php');

$html = file_get_html('content.html');

$e = $html->find('article', 0)->find('section', 0);

echo $e;
?>
//out put ที่ออกมา
<section>
text1 name1</br>
text2 name2</br>
text3 name3</br>
text4 name4</br>
text5 name5</br>
</section>


//ต้องการแก้ข้อความให้เป็นแบบนี้ครับ
<section>
text1 <img src="pic1.jpg"></br>
text2 <img src="pic2.jpg"></br>
text3 <img src="pic3.jpg"></br>
text4 <img src="pic4.jpg"></br>
text5 <img src="pic5.jpg"></br>
</section>

Top