การส่งค่า $_POST ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การส่งค่า $_POST ครับ

Re: การส่งค่า $_POST ครับ

by mindphp » 27/10/2009 9:21 am

Code: Select all

$user_login=$_POST['$user_login'];
$pwd_login=$_post['pwd_login']; 
แก้่เป็น

Code: Select all

$user_login=$_POST['user_login'];
$pwd_login=$_post['pwd_login'];
 

Re: การส่งค่า $_POST ครับ

by oon » 27/10/2009 8:43 am

พี่ช่วยผมหน่อยครับ ฟอร์มมันไม่ส่งค่า ครับ อือบรรทัดนั้นผมลืมลบออกคราบ
ยังไม่ได้เรยครับ ช่วยหน่อยครับ

Re: การส่งค่า $_POST ครับ

by mindphp » 26/10/2009 5:05 pm

ลงโค้ดกรุณาครอบโค้ดหน่อยครับ

Code: Select all

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
ใส่ไว้เพื่ออะไร

การส่งค่า $_POST ครับ

by oon » 26/10/2009 4:44 pm

หวัดดีครับ คือผมมีปัญหาเรื่องการส่งค่า ครับ เป็นหน้าล๊อคอินครับ ผมแยกไว้ 2 หน้า หน้าแรก ฟอร์มรับค่า แล้วส่งค่าไปให้อีกหน้าหนึ่งแช็คค่าที่ user ป้อนเข้ามาแต่ปัญหา จากฟอร์มที่ user ป้อน พอกดส่งค่า กลับไม่มีค่าที่ถูกส่งมา

หน้านี้จะรับค่าจาก user
<form name="checkForm" action="../oonrakstu/login_check.php" method="post" onSubmit="return check();">
<table width="170" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td background="../oonrakstu/image/tabmenu.gif"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif"><strong>User
login</strong></font></div></td>
</tr>
</table>
<table width="170" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="">
<tr>
<td bgcolor=""><div align="center"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">ชื่อผู้ใช้ :</font></div></td>
<td bgcolor=""><input name="user_login" type="text" id="user_login" size="12"></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=""><div align="center"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">รหัสผ่าน :</font></div></td>
<td bgcolor=""><input name="pwd_login" type="password" id="pwd_login" size="12"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFF2FF">
<td colspan="2">
<div align="center">
<button type="submit" name="button" id="button" ><img src="image/great.gif" width="13" height="11" align="absmiddle" />Login</button>
</div></td>

</tr>
</table>
<script language="JavaScript">
function check() {
if(document.checkForm.user_login.value=="") {
alert("กรุณากรอกชื่อที่ใช้ในการล็อกอินด้วยครับ") ;
document.checkForm.user_login.focus() ;
return false ;
}
else if(document.checkForm.pwd_login.value=="") {
alert("กรุณากรอกรหัสผ่านด้วยครับ") ;
document.checkForm.pwd_login.focus() ;
return false ;
}
else
return true ;

}
</script>
</form>

ส่วนหน้านี้จะแช็คค่าจากฟอร์ม
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<?php
session_start() ;
include("context.php");
$user_login=$_POST['$user_login'];
$pwd_login=$_post['pwd_login'];

echo'$user_login.$pwd_login';

if(isset($user_login) and isset($pwd_login)) {
include("config.inc.php") ;
mysql_select_db($DataBaseName,$Connect) ;
?>
<html>
<head>
<title>Check User</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>

<body bgcolor="#FFFFCC">

<?php
$result = mysql_query("select user,password from member where user='$user_login' and password='$pwd_login'") ;
$num = mysql_num_rows($result) ;
if($num<=0) {
echo "<br><br><center><font size='3' face='MS Sans Serif'><b>รหัสผ่านไม่ถูกต้องครับ</b></font></center>" ;
print "<meta http-equiv=refresh content=2;URL=index.php>";
exit() ;
}
else {

$dbarr = mysql_fetch_array($result) ;
if($user_login!=$dbarr['user'] and $pwd_login!=$dbarr['password']) {
echo "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ;
exit() ;
}

else {
$login_true = $user_login ;
session_register("login_true") ;
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0 ;url=member_detail.php'>" ;
exit() ;
}
}
}
?>


</body>
</html>

Top