บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ตำแหน่ง Software Instructor and Support

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ตำแหน่ง Software Instructor and Support

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ตำแหน่ง Software Instructor and Support

by SWG_Recruit » 19/04/2019 4:14 pm

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับสมัครพนักงาน : Software Instructor and Support


หน้าที่และความรับผิดชอบ:
• เตรียมงานสอนและ สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทแก่พนักงานผู้ใช้งาน, ผู้จัดการสาขา, พนักงานต้อนรับ
• ให้คำปรึกษาและ แนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน
• พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้หรือเป็นประโยชน์ในการสอน
• แก้ไขปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมในระดับต้นได้
• ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับทุกคนในทีมและในองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมและของบริษัท
• ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


คุณสมบัติ:

• ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน (Spreadsheet, Document, Photo Editing)
• มีทักษะการในการสอน (Presentation Skill) และมีเทคนิคการสอนอย่างมืออาชีพ (Professional)
• มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี่และเทรนด์ด้านไอที อยู่ตลอดเวลา
• มีความรับผิดชอบสูง มีความขยันและอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
• สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี ตรงต่อเวลา อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
• มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถเดินทางไปสอนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้


ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
pm

Top