ช่วยด้วย เกี่ยวกับ Function ค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยด้วย เกี่ยวกับ Function ค่ะ

Re: ช่วยด้วย เกี่ยวกับ Function ค่ะ

by imsn » 16/06/2010 5:31 pm

ใครเค้าเขียน switch กัน แบบนั้นล่ะจ๊ะหนู๋
$price5=0 หมายถึงกำหนดค่าให้ตัวแปล
ไปดู รูปแบบการเขียน switch ใหม่นะครับ

ช่วยด้วย เกี่ยวกับ Function ค่ะ

by จอมฟ้า » 16/06/2010 5:09 pm

Code: Select all

 function cal_price($price)
 { 
 $price5=$price;
	switch($price5){
					case $price5=0 : //200+ 
					$votep= "<img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/>";
					return $votep;
					break;
		
				
					case $price5> 0 and $price5 <= 5: //200+ 
					$votep="<img src='icon/vote1_3.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/>";
					return $votep;
					break;
					
					case $price5> 6 and $price5 <= 10: //200+ 
					$votep="<img src='icon/vote1_5.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/> <img src='icon/voteno.gif'/> <img src='icon/voteno.gif'/> <img src='icon/voteno.gif'/> ";
					return $votep;
					break;
				

					case $price5> 11 and $price5 <= 15: //200+ 
					$votep="<img src='icon/vote1_8.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/>";
					return $votep;
					break;
					
					
					case $price5> 16 and $price5 <= 20: //200+ 
					$votep="<img src='icon/votered.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/><img src='icon/voteno.gif'/>";
					return $votep;
					break;
					//------------------1 ---------------------

					
				}
				
 } 


?>

<?

$mdate3 = date("Y-m-d H:i:s");
$fulldate = date("Y-m-d H:i:s", mktime(date("H")-24, date("i")))."";

$sql="select * from tb_picpost  where $ncat and not(status_other_c='2') order by date  desc LIMIT 0,30";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);

while($result = mysql_fetch_array($dbquery)) {
//- เงื่อนไข กระทู้
$topic2=str_replace(" ", "-", $result[2]);
if($result[9] > $fullday  and  $result[9] < $mdate3){$date3="<img src='icon/new_icon02.gif' />";}else{$date3="";} // เงื่อนไขกระทู้มาใหม่
if($result[17] < 12){$hot2="<img src='icon/topic.jpg' />";}else{$hot2="<img src='icon/hothot.gif' />";}			    // เงื่อนไขกระทู้ร้อนแรง
if($result[18] =="2"){$lockt="<img src='icon/locktopic.jpg' />";}else{$lockt=$hot2;} 									// เงื่อนไขกระทู้ล็อค
	//- จบเงื่อนไข


$price = $result[8];  // หนูให้มันวนลูป ไปเรื่อย จะมีค่า 8,0,1,5,10 ตามแต่ละอัน
$votep = cal_price($price);
echo "$votep";
				 } 
					?>


$price = $result[8]; // หนูให้มันวนลูป ไปเรื่อย จะมีค่า 8,0,1,5,10 ตามแต่ละอัน
ที่นี้มันจะโชว์ที่ เงื่อนไขแรกหมด มันไม่ยอมไปเงื่อนไขอื่น มันจะมองค่าเท่ากับ 0 หมดอ่ะค่ะ งงมากๆ

ช่วยทีนะค่ะ

Top