อยากทราบวิธีการอัพโหลดรูปภาพลงใน9kik'ฐานข้อมูล ของ phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการอัพโหลดรูปภาพลงใน9kik'ฐานข้อมูล ของ phpbb

Re: อยากทราบวิธีการอัพโหลดรูปภาพลงใน9kik'ฐานข้อมูล ของ phpbb

by thatsawan » 27/12/2019 4:38 pm

อยากทราบวิธีการอัพโหลดรูปภาพลงใน9kik'ฐานข้อมูล ของ phpbb
อะไร

อยากทราบวิธีการอัพโหลดรูปภาพลงใน9kik'ฐานข้อมูล ของ phpbb

by Ittichai_chupol » 27/12/2019 4:22 pm

ผมต้องการจะสร้างส่วนการทำงานที่สามารถจะนำรูปไปเก็บยังในตารางของฐานข้อมูลที่ผมได้สร้างขึ้นมาเอง ครับ

ตอนนี้ผมได้สร้่างหน้าที่จะมีปุ่มสำหรับเลือกรูปขึ้นมา จากโคดนี้

Code: Select all

    <form id="ucp" method="post" action="{T_ACTION}" enctype="multipart/form-data">
      <h2>ตั้งค่าทั่วไป</h2>
      <div class="panel">
        <div class="inner">
          <fieldset>
            <dl>
              <input type="hidden" name="pay_id_user" value="{ID_NEW}">
              <dt><label for="timezone">Picture</label></dt>
              <dd>
                <input type="file" name="image_pay"><br>
              </dd>
            </dl>
            <dl>
              <dt><label for="timezone">วิธีการชำระเงิน</label></dt>
              <dd> <input type="submit" value="save" name="pay" class="button2">&nbsp;
                <input type="submit" name="pay" value=" 2 " class="button1"></dd>
            </dl>
          </fieldset>
        </div>
      </div>
    </form>
ที่จะเป็นปุ่มสำหรับกดเลือกรูป
Programming - PHP-1.png
Programming - PHP-1.png (5.32 KiB) Viewed 225 times

Code: Select all

 if (move_uploaded_file($request->file["image_pay"]["tmp_name"], "images/id_no/" . $request->file["image_pay"]["name"])) {
        $sql = "UPDATE `phpbb_m_package_register` SET reg_img_id_no = " . $request->file["image_pay"]["name"] . "WHERE reg_id = " . $pay_id_user;
        $this->db->sql_query($sql);
      }
โดยเมื่อผมได้เลือกภาพได้แล้วต้องการจะบันทึกข้อมูล แต่ผมก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถบันทึกข้อมูลรูปภาพที่เลือกมาลงในฐานข้อมูลได้
จึงอยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหาครับ

Top