อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียกใช้งานการแจ้งเตือน ใน Extension ของ phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียกใช้งานการแจ้งเตือน ใน Extension ของ phpbb

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียกใช้งานการแจ้งเตือน ใน Extension ของ phpbb

by thatsawan » 21/04/2020 10:56 am

เทียบการทำงานในรุปแบบเดิมของ phpbb

อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียกใช้งานการแจ้งเตือน ใน Extension ของ phpbb

by Ittichai_chupol » 21/04/2020 10:25 am

ผมต้องการทราบว่า ถ้าหากต้องการที่จะสร้างส่วนสำหรับการแจ้งเตือนให้กับ Extension โดยแบ่งออกตามชนิดการแจ้งเตือนเหล่านั้น

-- โดยผมมีการกำหนดการแจ้งเตือนตามชนิดการแจ้งเตือนไว้ 3 ชนิด bookmark , topic , quote โดยการกำหนดดการเรียกใช้งานผ่าน ไฟล์ service.yml
-- ปัญหาที่พบก็คือ ณ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการตอบโพสต์ในกระทู้ที่เลือกเป็น bookmark ไว้ ทั้ง 2 ชนิดนี้กับใช้การแจ้งเตือนของ quote ทั้งหมด
-- จากการทดสอบก็คือว่า ถ้าหากผมได้ปิดการใช้งานในส่วนของ การเรียกใช้งานชนิดการแจ้งเตือน quote ทั้ง 2 อันก็จะทำงานแบบปกติ
-- จึงอยากทราบว่า ผมมีการเขียนการเรียกใช้งาน quote ผิดพลาด อย่างไร และควรปรับแก้ไขอย่างไรครับ


ตัวอย่างโดคดในไฟล์ service.yml ที่ผมใช้เรียก ชนิดการแจ้งเตือนทั้ง 3 ครับ

Code: Select all

   notification.type.bookmark:
    class: mindphp\m_anonymous\notification\bookmark
    shared: false
    parent: notification.type.base
    calls:
      - [set_user_loader, ['@user_loader']]
      - [set_config, ['@config']]
    tags:
      - { name: notification.type }
      
  notification.type.quote:
    class: mindphp\m_anonymous\notification\quote
    shared: false
    parent: notification.type.base
    calls:
      - [set_user_loader, ['@user_loader']]
      - [set_config, ['@config']]
#      - [set_utils, ['@utils']]
    tags:
      - { name: notification.type }     
      
  notification.type.topic:
    class: mindphp\m_anonymous\notification\topic
    shared: false
    parent: notification.type.base
    calls:
      - [set_user_loader, ['@user_loader']]
      - [set_config, ['@config']]
    tags:
      - { name: notification.type }
      

Top