ถอด วันที่จาก excel มาได้ผลลัพท์เเต่ละ แถว row ไม่เหมือนกัน

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ถอด วันที่จาก excel มาได้ผลลัพท์เเต่ละ แถว row ไม่เหมือนกัน

Re: ถอด วันที่จาก excel มาได้ผลลัพท์เเต่ละ แถว row ไม่เหมือนกัน

by mindphp » 28/07/2020 8:40 pm

เช็ครูปแบบข้อความ ก่อน ว่าผลที่ถอดออกมาเป็นอะไรกันแน่
หรือ ลอง save เป็น csv แทน xls ก่อนเอามาแปลงด้วย php

Re: ถอด วันที่จาก excel มาได้ผลลัพท์เเต่ละ แถว row ไม่เหมือนกัน

by thatsawan » 28/07/2020 8:24 pm

Code: Select all

        $birthday = ($resx[$headingsArray['A']] == NULL ) ? $resx[$headingsArray['J']] : $resx[$headingsArray['H']];

 if ((is_numeric($birthday))) {
          $readDate = $birthday;
          $phpexcepDate = $readDate - 25569; //to offset to Unix epoch
          $t_ad = strtotime("+$phpexcepDate days", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 1970));
          $t_ad_show = date("d", $t_ad) . "/" . date("m", $t_ad) . "/" . (date("Y", $t_ad) + 543);
          $t_be_show = date("d", $t_ad) . "/" . date("m", $t_ad) . "/" . (date("Y", $t_ad));
          if ($birthday >= 10000000) {
            $t_ad = ($resx[$headingsArray['A']] == NULL ) ? $resx[$headingsArray['J']] : $resx[$headingsArray['H']];
            $t_ad_show = date("d", $t_ad) . "/" . date("m", $t_ad) . "/" . (date("Y", $t_ad) + 543);
            $t_be_show = date("d", $t_ad) . "/" . date("m", $t_ad) . "/" . (date("Y", $t_ad));
          }
        }
จริงก็ทำได้ เเต่ไม่เข้าใจ >= 10000000

ถอด วันที่จาก excel มาได้ผลลัพท์เเต่ละ แถว row ไม่เหมือนกัน

by thatsawan » 28/07/2020 8:17 pm

ถอด วันที่จาก excel มาได้ผลลัพท์เเต่ละ แถว row ไม่เหมือนกัน

Image


จะทำยังไงให้มันเเสดง เป็น วัน/เดือน/ปี ได้ค่ะ

Top