อยากทราบว่า มีตัวอย่าง OpenstreetMap ในการใช้งานร่วมกับ MySQL , PHP บ้างไหมครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบว่า มีตัวอย่าง OpenstreetMap ในการใช้งานร่วมกับ MySQL , PHP บ้างไหมครับ

Re: อยากทราบว่า มีตัวอย่าง OpenstreetMap ในการใช้งานร่วมกับ MySQL , PHP บ้างไหมครับ

by makup » 16/10/2020 7:48 pm

mindphp wrote: 16/10/2020 7:39 pm โหลด OpenLayers.js จาก
https://openlayers.org/two/
แล้วทดลองใช้
ทดลอง แบบ แสดงแผนที่บน html ธรรมดาดูก่อน ตามตัวอย่าง
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ope ... le_Example

ส่วนค่าตรงไหนต้องการดึงจากฐานข้อมูล ก็ใช้ query ออกมาใส่ในตำแหน่งที่ต้องการเช่น

Code: Select all

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>OpenLayers Simplest Example</title>
</head>
<body>
<div id="Map" style="height:250px"></div>
<script src="OpenLayers.js"></script>
<script>
  var lat      = 47.35387;
  var lon      = 8.43609;
  var zoom      = 18;

  var fromProjection = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");  // Transform from WGS 1984
  var toProjection  = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); // to Spherical Mercator Projection
  var position    = new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform( fromProjection, toProjection);

  map = new OpenLayers.Map("Map");
  var mapnik     = new OpenLayers.Layer.OSM();
  map.addLayer(mapnik);

  var markers = new OpenLayers.Layer.Markers( "Markers" );
  map.addLayer(markers);
  markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(position));

  map.setCenter(position, zoom);
</script>
</body>
</html>
ค่า
var lat = 47.35387;
var lon = 8.43609;
แทนที่ค่าจากฐานข้อมูลของเราลงไปแทน
รับทราบครับ , จะลองเอาค่า lat , lon ไปทำการ Query ข้อมูลดูครับ

Re: อยากทราบว่า มีตัวอย่าง OpenstreetMap ในการใช้งานร่วมกับ MySQL , PHP บ้างไหมครับ

by mindphp » 16/10/2020 7:39 pm

โหลด OpenLayers.js จาก
https://openlayers.org/two/
แล้วทดลองใช้
ทดลอง แบบ แสดงแผนที่บน html ธรรมดาดูก่อน ตามตัวอย่าง
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ope ... le_Example

ส่วนค่าตรงไหนต้องการดึงจากฐานข้อมูล ก็ใช้ query ออกมาใส่ในตำแหน่งที่ต้องการเช่น

Code: Select all

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>OpenLayers Simplest Example</title>
</head>
<body>
<div id="Map" style="height:250px"></div>
<script src="OpenLayers.js"></script>
<script>
  var lat      = 47.35387;
  var lon      = 8.43609;
  var zoom      = 18;

  var fromProjection = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");  // Transform from WGS 1984
  var toProjection  = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); // to Spherical Mercator Projection
  var position    = new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform( fromProjection, toProjection);

  map = new OpenLayers.Map("Map");
  var mapnik     = new OpenLayers.Layer.OSM();
  map.addLayer(mapnik);

  var markers = new OpenLayers.Layer.Markers( "Markers" );
  map.addLayer(markers);
  markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(position));

  map.setCenter(position, zoom);
</script>
</body>
</html>
ค่า
var lat = 47.35387;
var lon = 8.43609;
แทนที่ค่าจากฐานข้อมูลของเราลงไปแทน

อยากทราบว่า มีตัวอย่าง OpenstreetMap ในการใช้งานร่วมกับ MySQL , PHP บ้างไหมครับ

by makup » 16/10/2020 7:25 pm

อยากทราบว่าพอมีตัวอย่าง การใช้ Openstreetmap ร่วมกับ MySQL , PHP บ้างไหมครับ , พอดีหาจากตัวอย่าง Google ไม่ค่อยเจอครับ

Top