มาเขียน php เล่นๆ ใช้ Loop for แทน Loop while กับฐานข้อมูล Mysql

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: มาเขียน php เล่นๆ ใช้ Loop for แทน Loop while กับฐานข้อมูล Mysql

มาเขียน php เล่นๆ ใช้ Loop for แทน Loop while กับฐานข้อมูล Mysql

by mindphp » 05/12/2014 3:02 am

ปกติ เราจะคุ้นกันการเขียนแบบนี้

Code: Select all

    
$result = mysql_query("select id,test from test");
while ($row = mysql_fetch_array($result)){
        echo $row["test"]."<br>";
}
 
ลองมาเปลี่ยเป็น Loop for กันบ้าง แบบใช้บรรทัดเท่ากันกับ Loop wile

Code: Select all

$result = mysql_query("select id,test from test");
for(;$row = mysql_fetch_array($result);){
        echo $row["test"]."<br>";
}
 

Top