การใช้ operator ในการกำหนดเงื่อนไขใน php

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ operator ในการกำหนดเงื่อนไขใน php

การใช้ operator ในการกำหนดเงื่อนไขใน php

by จันนุสรณ์ ดีแก่ » 17/11/2018 11:11 am

การใช้ operator ในการกำหนดเงื่อนไข
ในกระทู้นี่จะยกตัวอย่างการเช็คค่าตัวแปรว่าค่าใดมีค่ามากกว่ากันเช่น ถ้า A >B ให้แสดงข้อความผลลัพธ์ว่า True แต่ถ้า A < B จะแสดงว่า False
Screenshot (47).png
Screenshot (47).png (13.8 KiB) Viewed 1771 times

Code: Select all

<?php 
  $a=6; // กำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ 6
  $b=3;// กำหนดให้ b มีค่าเท่ากับ 3
  if($a > $b){//ถ้า a มีค่า > b
   
    echo "True"; // ให้แสดงผลลัพธ์ว่า True
  }
  else { //แต่ถ้าไม่ใช่ให้คำเงื่อนไขต่อไป 
    echo "False";// ถ้าไม่ใช้ใช้เงื่อนไข False
  }

เมื่อลองรันโปรแกรมจะได้ดังรูป
Screenshot (48).png
Screenshot (48).png (5.92 KiB) Viewed 1771 times
สรุปคือ ทั้งนี้แล้ว เราก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายแล้วผลลัพธ์การแสดงค่าก็จะแตกต่างกัน ดังตัวอย่างด้านล่าง

Screenshot (50).png
และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=8wRfAeXIhBc&t=477s

Top