ทำความรู้จักกับ Polymorphism เบื้องต้น

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับ Polymorphism เบื้องต้น

ทำความรู้จักกับ Polymorphism เบื้องต้น

by จันนุสรณ์ ดีแก่ » 22/11/2018 1:33 pm

ทำความรู้จักกับ Polymorphism เบื้องต้น

การพ้องรูป (Polymorphism) อ่านว่า โพลิมอฟิซึม เป็นคำในภาษากรีกซึ่งมีความหมายว่า หลากหลาย หรือหลายรูปแบบ เป็นการสืบทอดคลาสอย่างหนึ่ง คุณสมบัติของมันอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นการสืบทอดคลาสแม่ไปยังคลาสลูก กล่าวคือ ฟังก์ชั่นที่ถูกสร้างในคลาสลุกจะแทนที่ฟังก์ชั่นที่ได้สืบทอดมาจากคลาสแม่

Code: Select all

<html>
  <head>
    
  <body>
    <?php
    class RoomClass //เป็นการกำหนดคลาสให้เป็นแม่
    {
    public function MyMethod()// เป็นการสร้าง เมธธฮดให้กับ roomclass
    {    
echo "RoomClass method called";//ให้แสดงข้อความ RoomClass method called
    }
    }
    class phpclass extends Roomclass //เป็นการกำหนดคลาสลูก
    {
    public function MyMethod() //เป้นการสร้างเมธทอดให้กับ phpclass
    {
      echo "PhpClass method called";//เป็นการแสดงผล ว่า PhpClass method called
    }
    }
    function processclass(RoomClass $c)//เป็นการสร้างฟังชั่น processclass เเละกำหนดตัวแปร c ให้ RoomClass 
    {
      $c->myMethod();//ให้ c เข้าไปทำงานใน myMethod
    }
    $c = new phpClass();//ประกาศตัวแปร c ให้เป็น phpClass 
    processClass($c);//สั่งให้ ดึงค่า processClassในตัวแปร c ออกมา จนถึงคลาสลูกซึ่งก็คือ Roomclass
    
    ?>
  </body>
</html>
Screenshot (202).png
ผลลัพธ์โปรแกรม
Screenshot (203).png
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทที่ 22 สอน PHP7 OOP - Polymorphism

Top