วิธีการใช้งาน Function preg_match()

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการใช้งาน Function preg_match()

วิธีการใช้งาน Function preg_match()

by Ittichai_chupol » 17/12/2018 11:29 am

Function preg_match() ก็คือการหา ข้อมูลในรูปแบบการ match และเก็บค่าชุดข้อมูล stringarray ตามการ match ที่เรากำหนด โดยจะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับ preg_match_all()
แต่ preg_match() จะหาเพียงเเค่ string ที่เรากำหนด match เพียงชุดแรก จาก ประโยคทั้งหมด ซึ่ง preg_match_all นั้นจะหา string ที่เรากำหนด match ไว้ทั้งหมดจากประโยค

วิธีการใช้งาน Function preg_match()

1.สร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลของ ประโยต ที่เราต้องการ
ตัวอย่าง

Code: Select all


$xml_youtube = '<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tKIznHS-RKk&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tKIznHS-RKk&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>'

2.เราจะมากำหนดเงือนไข้ที่เราต้องการ นั้นคือเราจะหาข้อมูลที่เป็นส่วน ของ Value
ตัวอย่าง

Code: Select all

preg_match('/value="(.+?)"></',$xml_youtube ,$matches);
อธิบาย ** เราจะเเบ่งส่วนโคดออกเป็นดังนี้
1.'/value="(.+?)"></' คือ ส่วนที่เราจะต้องการชุด String ณ ตำแหน่งข้อมูลประมาณนี้จากชุดข้อมูล โดยมีตำแหน่งที่จต้องคือ ส่วนที่ทำสัญลักษณ์ (.+?) ไว้
2.$xml_youtube คือ ตัวแปรที่ได้สร้างไว้ เพื่อเก็บชุดข้อมูลทั้วหมดที่เราต้องการจะใช้สำหรับการค้นหา
3.$matches คือ ตัวแปรที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้ จากการค้นหา

ทั้งนี้ตัวแปรเราสามารถสร้างขึ้นเองได้


ตัวอย่างการเรียกดูผลลัพ

Code: Select all

echo $matches[1];

Top