วิธีตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

วิธีตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

by champp » 07/05/2020 6:15 pm

แนวทาวการเช็คข้อมูลว่าข้อมูลในฐานข้อมูลมีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้บันทึกลงฐานข้อมูล
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวได้เลย

Code: Select all

<meta charset="utf-8">
<?php
include('condb.php');
	$t_name = $_POST["t_name"];

	$check = "
	SELECT t_name 
	FROM tbl_product_type 
	WHERE t_name = '$t_name' 
	";
  $result1 = mysqli_query($con, $check) or die(mysqli_error());
  $num=mysqli_num_rows($result1);

  if($num > 0)
  {
  echo "<script>";
  echo "alert(' ข้อมูลซ้ำ กรุณาเพิ่มใหม่อีกครั้ง !');";
  echo "window.history.back();";
  echo "</script>";
  }else{
	
	$sql = "INSERT INTO tbl_product_type
	(t_name)
	VALUES
	('$t_name')";
	$result = mysqli_query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());

}
	mysqli_close($con);
	if($result){
	echo "<script type='text/javascript'>";
	echo "alert('เพิ่มข้อมูลสำเร็จ');";
	echo "window.location = 'product_type.php'; ";
	echo "</script>";
	}else{
	echo "<script type='text/javascript'>";
	echo "window.location = 'product_type.php'; ";
	echo "</script>";
}
?>

Top