รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง Background

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง Background

Re: รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง Background

by konseo » 27/08/2013 9:29 am

background-position
บางทีผมยังงงๆ อยู่เลยครับ ห้าๆ
ปวดหัวกับการจัดตำแหน่ง

รูปแบบการใช้งาน CSS คำสั่ง Background

by boo_kyoshii » 23/08/2013 5:51 pm

Background = พื้นหลัง

background-attachment ---> ใช้กำหนดว่าต้องการให้ภาพพื้นหลังนั้นอยู่กับที่ หรือว่าเลื่อนไปตาม Scroll Bar ใช้คำสั่ง fixed , scroll

background-color ---> ใช้กำหนดทั้งสี พื้นหลังของเว็บเพจ หรือ ตาราง ใช้คำสั่ง color-.......ตามด้วย ชื่อของสี red หรือ โค้ดสี #000099

background-image ---> ใช้กำหนดรูปภาพ ให้พื้นหลังของเว็บเพจ หรือตาราง ใช้คำสั่ง url ของรูป เช่น url(images/bg.jpg)

background-position ---> ใช้กำหนดตำแหน่งการจัดวางรูปภาพพื้นหลัง ใช้คำสั่ง top left , top center , top right , center left , center center , center right , bottom left , bottom center , bottom right , x% y% , xpos ypos

background-repeat ---> กำหนดรูปภาพพื้นหลังว่าต้องการให้มีการเรียงต่อรูปภาพหรือไม่ ใช้คำสั่ง repeat , repeat-x , repeat-y , no-repeat

Code: Select all

<style type="text/css">
<!--
body {
	background-color: #FFCCFF;
}
-->
</style>
bg.jpg
bg.jpg (33.1 KiB) Viewed 1231 times

Code: Select all

<style type="text/css">
<!--
body {
	background-image: url(file:///G|/No.2/check6b-03.gif);
}
-->
</style></head>
bg1.jpg
bg1.jpg (87.51 KiB) Viewed 1231 times

Top