การปักหมุด (Marker) ด้วย PHP/MySQL บน Google Maps API

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การปักหมุด (Marker) ด้วย PHP/MySQL บน Google Maps API

การปักหมุด (Marker) ด้วย PHP/MySQL บน Google Maps API

by Ik Kat » 03/07/2017 6:44 pm

วิธีการปัดหมุด บน Google Maps API โดยการดึงค่า Latitude และ Longitude มาจากฐานข้อมูล MySQLด้วยการใช้ PHP เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสำหรับการปักหมุดหลาย ๆ ตำแหน่ง เพราะจะมีการเก็บค่าตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูล หากเราต้องการเพิ่มหรือลบตำแหน่งก็สามารถทำในฐานข้อมูลได้เลย

สร้างฐานข้อมูล ใน MySQL :

Code: Select all

CREATE TABLE `location` (
 `LOC_ID` int(10) NOT NULL auto_increment,
 `LOC_NAME` varchar(250) NOT NULL,
 `LAT` varchar(50) NOT NULL,
 `LNG` varchar(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`LOC_ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;


INSERT INTO `location` VALUES (1, 'Test1', '13.836760', '100.582560');
INSERT INTO `location` VALUES (2, 'Test2', '13.836328', '100.582123');
INSERT INTO `location` VALUES (3,'Test3', '13.837205', '100.581205');
Image

json.php :

Code: Select all

<?php
	header('Content-Type: application/json');
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root");
	$objDB = mysql_select_db("mydatabase");
	mysql_query("SET NAMES UTF8");
	
	$strSQL = "SELECT * FROM location ";

	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$resultArray = array();
	while($obResult = mysql_fetch_array($objQuery))
	{
		array_push($resultArray,$obResult);
	}
	
	mysql_close($objConnect);
	
	echo json_encode($resultArray);
?>
อ่านค่า JSON :

Code: Select all

$.getJSON( "json.php", function( jsonObj ) {
		//*** loop
		$.each(jsonObj, function(i, item){
			marker = new google.maps.Marker({
			  position: new google.maps.LatLng(item.LAT, item.LNG),
			  map: maps,
			  title: item.LOC_NAME
			});

		 info = new google.maps.InfoWindow();

		 google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
			return function() {
			 info.setContent(item.LOC_NAME);
			 info.open(maps, marker);
			}
		 })(marker, i));

		}); // loop

 });
Image

ตัวอย่างด้านบน คือการปักหมุดแบบหลายตำแหน่ง ถ้าหากต้องการดูวิธีการปักหมุดเพียงจุดเดียวสามารถดูได้ที่ การปักหมุด (Marker) อ้างอิงจาก Lat,Lon

Top