การใช้ฟังก์ชัน SQRT ใน Excel

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ฟังก์ชัน SQRT ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน SQRT ใน Excel

by numtan5839 » 11/11/2019 11:06 am

ฟังก์ชั่น SQRT คือฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการหาค่ารากที่สองของตัวเลข
ซึ่งวิธีการถอดรูทใน Microsoft Excel นั้นเราจะไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ทางคณิตศศาสตร์ได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการนำฟังก์ชั่น SQRT มาใช้งาน

สูตรในการใช้ฟังก์ชั่น SQRT
SQRT(Number)
SQRT = square root
Number = ตัวเลขที่เราต้องการหาค่า
(ถ้า Number มีค่าเป็นลบ SQRT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด)

ตัวอย่าง

สูตร =SQRT(4)
ต้องการหารากที่สองของ 4
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น 2
2.png
2.png (6.58 KiB) Viewed 528 times
สูตร =SQRT(-4)
ต้องการหารากที่สองของ -4 เนื่องจากเป็นจำนวนลบ #NUM! ที่เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น #NUM!
Num.png
Num.png (6.92 KiB) Viewed 528 times
สูตร =SQRT(ABS(-4))
ต้องการหลีกเลี่ยงข้อความแสดงข้อผิดพลาด #NUM! โดยใช้ฟังก์ชัน ABS ก่อนเพื่อหาค่าสัมบูรณ์ของ -4 แล้วหารากที่สอง
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น 2`
-42.png
-42.png (6.98 KiB) Viewed 528 times
แหล่งอ้างอิง
https://sites.google.com/a/utd.ac.th/itm1/thekhnikh-kar-chi-sutr
http://socialintegrated.com/excel_find_products_and_square_roots
https://support.office.com/th-th/article/sqrt-654975c2-05c4-4831-9a24-2c65e4040fdf
https://www.baanmaha.com/community/threads/41006-เอกเซล-(Excel)-กับ-คณิตศาสตร์-การหา-ค่ารากที่สอง
https://macerayarislari.com/th/300-examples/32-square-root-in-excel.html

Top