ทำความรู้จัก : REGRESSION TESTING & RE-TESTING

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จัก : REGRESSION TESTING & RE-TESTING

ทำความรู้จัก : REGRESSION TESTING & RE-TESTING

by pnut » 15/08/2016 4:19 pm

Regression testing คือ การทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข เพื่อให้แน่ใจว่า ส่วนอื่นๆที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถทำงานร่วมกับส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการนี้จะอยู่ในกระบวนการของ develop ก่อนที่จะมีการปล่อย version ใหม่ของ software ออกไปนั้น จำเป็นจะต้องทดสอบ software นั้นด้วย scenario เดิมที่เคยทดสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า software ตัวใหม่จะสามารถทำงานได้อย่างเดิม
Re-testing คือ เมื่อมีการทดสอบระบบแล้ว ระบบนั้นล้มเหลวจาก defectต่างๆ และได้มีการแก้ไขเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องทดสอบระบบใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันว่า defect นั้นๆได้มีการแก้ไขแล้ว สิ่งสำคัญคือ ต้องมั่นใจว่าในการทดสอบอีกครั้ง ทดสอบเหมือนกับครั้งแรกที่เคยทดสอบ ทั้ง input, ข้อมูล และ สิ่งแวดล้อมต่างๆ

Top