อยากทราบโค้ดที่ ดึงค่าจาก xml มาใช้งานใน class ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบโค้ดที่ ดึงค่าจาก xml มาใช้งานใน class ครับ

อยากทราบโค้ดที่ ดึงค่าจาก xml มาใช้งานใน class ครับ

by Patipat » 05/09/2019 3:40 pm

ผมแก้ไข Module และผมจะนำ ค่าของ fields basic นี้ ไปใช้กับ คลาสด้านล่างอย่างไรครับ ก็คือ สมมติว่า ใส่เลข 3 ก็นำ เลข 3 ไปใช้ในคลาสด้านล่างครับ

Code: Select all

<fields name="params">
                        <fieldset name="basic">      
                            <field name="value_product" type="number" min="1" default="1" label="Enter the number of products" description="" size="10" />   
                              </fieldset>
                              </fields>

คลาสที่จะนำค่ามาใช้งาน ก็คือจะนำค่าจาก ไฟล์ MXL มากำหนดให้แสดงสินค้าเป็นชิ้น ตามที่เรากำหนดมาแทนใน DESC LIMIT 4

Code: Select all

 class ShowOrderItems{
            public function showItem()
           
            {
                $db = Joomla\CMS\Factory::getDbo();
                $query = $db->getQuery(true)
                
                ->select('a.image, a.product_price, b.order_item_id, b.category_id, b.product_id,'.$db->qn('name_en-GB'))
                ->from('#__mzc_order_item AS b')
                ->leftJoin('#__mzc_products AS a ON a.product_id = b.product_id')
                ->order('b.order_item_id DESC LIMIT 4');
                $db->setQuery($query);
                $orderitem = $db ->loadAssocList();
                return $orderitem;
            }
    } 

Top